Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Nhung2101023021Xây dựng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DC2701Điền Kinh24030
2DL27-NA2702Điền Kinh34030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h55 03/10/2023SANBONG3DC2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
213h55 05/10/2023SANBONG3DL27-NA2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
313h55 10/10/2023SANBONG3DC2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
413h55 12/10/2023SANBONG3DL27-NA2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
513h55 17/10/2023SANBONG3DC2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
613h55 19/10/2023SANBONG3DL27-NA2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
713h55 24/10/2023SANBONG3DC2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
813h55 26/10/2023SANBONG3DL27-NA2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
913h55 31/10/2023SANBONG3DC2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1013h55 02/11/2023SANBONG3DL27-NA2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1113h55 07/11/2023SANBONG3DC2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1213h55 09/11/2023SANBONG3DL27-NA2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1313h55 14/11/2023SANBONG3DC2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1413h55 16/11/2023SANBONG3DL27-NA2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1513h55 21/11/2023SANBONG3DC2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1613h55 23/11/2023SANBONG3DL27-NA2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1713h55 28/11/2023SANBONG3DC2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1813h55 30/11/2023SANBONG3DL27-NA2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1913h55 05/12/2023SANBONG3DC2701
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2013h55 07/12/2023SANBONG3DL27-NA2702
Điền Kinh
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận