Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phạm Thị Nga1971020011Quản trị kinh doanh

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA2201TNghiệp Vụ Ngoại Thương 1104141
2NA2201TThanh Toán Quốc Tế86161
3QT2201MQuản Trị Kênh Phân Phối56161
4QT23Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ404545

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 25/01/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaGiói thiệu môn học Ch ...Đã hoàn thành
207h00 27/01/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga1.2. Quá trình PT và ...Đã hoàn thành
308h55 27/01/2021A6013NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
413h00 28/01/2021B1023NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn hoc Ch ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
508h55 29/01/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị Nga ...Bị hủy
608h55 01/02/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga1.3. Cấu trúc KPP Thả ...Bị hủy
707h00 03/02/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga2.2 Các thành viên củ ...Bị hủy
808h55 03/02/2021A6013NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị Nga ...Được chấp nhận
913h00 04/02/2021B1023NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị Nga ...Bị hủy
1008h55 05/02/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaBị hủy
1108h55 01/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG ...Bị hủy
1207h00 03/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga3.1 Các quan hệ hành ...Bị hủy
1308h55 03/03/2021A6013NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị Nga ...Được chấp nhận
1413h00 04/03/2021B1023NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaBị hủy
1508h55 05/03/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaBị hủy
1608h55 08/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga1.3. Cấu trúc KPP Thả ...Phạm Thị Mai Anh (3t)
Đã hoàn thành
1707h00 10/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga2.2 Các thành viên củ ...Nguyễn Tiến Đạt (2t)
Phùng Minh Hóa (2t)
Đã hoàn thành
1808h55 10/03/2021A6013NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaIII. Gia công quốc tế ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
1913h00 11/03/2021B1023NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIII. Tỉ giá hối đoái ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
2008h55 12/03/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaGiới thiệu môn học Ch ...Nguyễn Quang Anh (3t)
Bùi Huy Hùng (3t)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t)
Đã hoàn thành
2108h55 15/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 3: MÔI TRƯỜNG ...Lê Minh Hiếu (3t)
Đã hoàn thành
2207h00 17/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga3.1 Các quan hệ hành ...Đã hoàn thành
2308h55 17/03/2021A6013NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaV. Mua bán tại sở gia ...Đã hoàn thành
2413h00 18/03/2021B1023NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIII. Tỉ giá hối đoái ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
2508h55 19/03/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaI. Lý luận chung về t ...Nguyễn Quang Anh (3t)
Đào Kim Dung (3t)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t)
Trần Hoàng Việt (3t)
Đã hoàn thành
2608h55 22/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga3.2. Môi trường và KP ...Đã hoàn thành
2707h00 24/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga4.2. Nội dung chiến l ...Đã hoàn thành
2808h55 24/03/2021A6013NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaII. Incoterms 2000 II ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
2913h00 25/03/2021B1023NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaBài tập IV. Thị trườ ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
3008h55 26/03/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ t ...Nguyễn Lam Hạnh (3t)
Nguyễn Việt Hằng (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Quỳnh Anh (3t)
Hoàng Thị Phương Chinh (3t)
Đào Kim Dung (3t)
Nguyễn Hương Giang (3t)
Nguyễn Diệp Hà (3t)
Nguyễn Thị Huệ (3t)
Bùi Huy Hùng (3t)
Nguyễn Đức Lâm (3t)
Nguyễn Hoàng Long (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t)
Lê Trần Đại Phúc (3t)
Phạm Anh Quân (3t)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t)
Trần Phương Trang (3t)
Nguyễn Thành Trung (3t)
Trần Hoàng Việt (3t)
Bị hủy
3108h55 27/03/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Tài chính và hệ t ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (3t)
Nguyễn Thị Quỳnh Anh (3t)
Hoàng Thị Phương Chinh (3t)
Đào Kim Dung (3t)
Nguyễn Hương Giang (3t)
Nguyễn Diệp Hà (3t)
Nguyễn Lam Hạnh (3t)
Nguyễn Việt Hằng (3t)
Nguyễn Thị Huệ (3t)
Bùi Huy Hùng (3t)
Nguyễn Đức Lâm (3t)
Trần Hoàng Việt (3t)
Nguyễn Thành Trung (3t)
Trần Phương Trang (3t)
Nguyễn Hoàng Long (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (3t)
Lê Trần Đại Phúc (3t)
Phạm Anh Quân (3t)
Nguyễn Vũ Diễm Quỳnh (3t)
Đã hoàn thành
3208h55 29/03/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga4.2. Nội dung chiến l ...Đã hoàn thành
3307h00 31/03/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga4.3. Xây dựng chiến l ...Trần Huy Long (2t)
Phạm Thị Mai Anh (2t)
Đã hoàn thành
3408h55 31/03/2021A6013NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaIII. Incoterms 2010 I ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
3513h00 01/04/2021B1023NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIV. Thị trường hối đo ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
3608h55 02/04/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaChương 2 : Ngân sách ...Tạ Thị Uyên Nhi (3t)
Lã Hải Yến (3t)
Đã hoàn thành
3708h55 05/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaKiểm tra 90 phút CHƯƠ ...Đã hoàn thành
3807h00 07/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga5.2. Quy trình thiết ...Nguyễn Tiến Đạt (2t)
Đã hoàn thành
3908h55 07/04/2021A6013NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaV. Cách sử dụng Incot ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
4013h00 08/04/2021B1023NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaBài tập ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Nguyễn Thị Hải Yến (3t)
Đã hoàn thành
4108h55 09/04/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Chi NSNN. IV. Câ ...Nguyễn Thị Nhật Minh (3t)
Phạm Quang Tuấn Anh (3t)
Đã hoàn thành
4208h55 12/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga5.3. Tuyển chọn các T ...Phạm Thị Mai Anh (3t)
Phùng Minh Hóa (3t)
Đã hoàn thành
4307h00 14/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 6: QUẢN LÝ KÊN ...Phạm Thị Mai Anh (2t)
Đã hoàn thành
4408h55 14/04/2021A6013NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaChương III : Hợp đồng ...Phùng Thị Thu Trang (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
4513h00 15/04/2021B1023NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaBài tập Kiểm tra ...Phan Thanh Hiền (3t)
Nguyễn Thị Kiều (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Bùi Thị Minh Nguyệt (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Nguyễn Thị Thu Uyên (3t)
Đã hoàn thành
4608h55 16/04/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaV. Tổ chức hệ thống N ...Nguyễn Quang Anh (3t)
Đã hoàn thành
4708h55 19/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga6.2. Khuyến khích các ...Đã hoàn thành
4807h00 21/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga ...Bị hủy
4908h55 21/04/2021A6013NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaĐược chấp nhận
5013h00 22/04/2021B1023NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaChương II: Cán cân th ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
5108h55 23/04/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Nguồn vốn của do ...Phạm Huy Hoàng (3t)
Nguyễn Thị Nhật Minh (3t)
Đã hoàn thành
5207h00 24/04/2021b2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 7: SỬ DỤNG MAR ...Đã hoàn thành
5308h55 24/04/2021B1053NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaII. Cách xây dựng các ...Đã hoàn thành
5407h00 26/04/2021c1042NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaBị hủy
5507h00 26/04/2021c1042NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaII. Nguyên tắc bút to ...Nguyễn Thùy Linh (2t)
Đã hoàn thành
5608h55 26/04/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga7.2. Vấn đề định giá ...Đã hoàn thành
5707h00 28/04/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga7.3. Hoạt động xúc ti ...Đã hoàn thành
5808h55 28/04/2021A6013NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaII. Cách xây dựng các ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
5913h00 29/04/2021B1023NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaBị hủy
6008h55 30/04/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaBị hủy
6108h55 03/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaCHƯƠNG 8: PHÂN PHỐI H ...Phạm Thị Mai Anh (3t)
Đã hoàn thành
6207h00 05/05/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga8.4. Thục hiện việc P ...Phạm Thị Mai Anh (2t)
Đã hoàn thành
6308h55 05/05/2021A6013NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaChương IV: Kỹ thuật đ ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Phan Thanh Hiền (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Đã hoàn thành
6413h00 06/05/2021B1023NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaChương III : Các phươ ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Phùng Thị Thu Trang (3t)
Đã hoàn thành
6507h00 07/05/2021c1042NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaHối phiếu - Bài tập ...Nguyễn Thùy Linh (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Đã hoàn thành
6608h55 07/05/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaV. Chi phí và giá thà ...Trần Quang Huy (3t)
Vũ Đức Mạnh (3t)
Nguyễn Trọng Vĩ (3t)
Đã hoàn thành
6707h00 08/05/2021c1045NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaII. Sec (Cheque) III. ...Nguyễn Thùy Linh (5t)
Nguyễn Thị Kiều (5t)
Đã hoàn thành
6807h00 10/05/2021c1042NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaI. Kiểm tra ...Nguyễn Thùy Linh (2t)
Nguyễn Thị Hải Yến (2t)
Phùng Thị Thu Trang (2t)
Đã hoàn thành
6908h55 10/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaKiểm tra 90 phút CHƯƠ ...Phùng Minh Hóa (3t)
Trần Huy Long (3t)
Đã hoàn thành
7013h00 11/05/2021c1044QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận chương 3 - ...Đã hoàn thành
7107h00 12/05/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga9.2. Kiểm tra hoạt độ ...Phạm Thị Mai Anh (2t)
Trần Huy Long (2t)
Đã hoàn thành
7208h55 12/05/2021A6013NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaII. Các bước giao dịc ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
7307h00 13/05/2021B1052NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaBị hủy
7413h00 13/05/2021B1023NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaChương IV: Các điều k ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
7508h55 14/05/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Thị trường tiền ...Đã hoàn thành
7613h00 14/05/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị Nga9.4. Đề xuất điều chỉ ...Đã hoàn thành
7714h55 14/05/2021b2053NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaIII. Đàm phán trong n ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
7807h00 15/05/2021B1055NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaBị hủy
7908h55 17/05/2021B2053QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaBáo cáo bài tập ...Đã hoàn thành
8013h00 18/05/2021B2025QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaBị hủy
8107h00 19/05/2021B2052QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaĐược chấp nhận
8208h55 19/05/2021A6013NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaĐược chấp nhận
8307h00 20/05/2021Online5NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaI. Điều kiện tiền tệ ...Nguyễn Thùy Linh (5t)
Đã hoàn thành
8413h00 20/05/2021B1023NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaVI. Điều kiện Phương ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Nguyễn Thị Ninh (3t)
Đã hoàn thành
8508h55 21/05/2021B3023QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận C4 - Đánh ...Nguyễn Nhật Minh (3t)
Đã hoàn thành
8608h55 24/05/2021online1QT2201M
Quản Trị Kênh Phân Phối
Phạm Thị NgaBáo cáo bai tập ...Đã hoàn thành
8708h55 26/05/2021online3NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaI. Bài tập II. Kiểm t ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
8807h00 27/05/2021online3NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIV. Điều kiện phương ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
8913h00 27/05/2021online3NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaIV. Điều kiện phương ...Nguyễn Thị Ninh (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
9008h55 28/05/2021online3QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaII. Một số TCTCTG chủ ...Nguyễn Đức Lâm (3t)
Vũ Mai Lâm (3t)
Nguyễn Trọng Vĩ (3t)
Đã hoàn thành
9107h00 29/05/2021online5QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaThảo luận C5 - Đánh g ...Phạm Quang Tuấn Anh (5t)
Nguyễn Thị Dương (5t)
Nguyễn Thị Huệ (5t)
Đã hoàn thành
9207h00 31/05/2021online3NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaVI. Điều kiện Phương ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
9308h55 02/06/2021online2NA2201T
Nghiệp Vụ Ngoại Thương 1
Phạm Thị NgaBài tập – ôn tập ...Nguyễn Thùy Linh (2t)
Đã hoàn thành
9407h00 03/06/2021online3NA2201T
Thanh Toán Quốc Tế
Phạm Thị NgaBài tập – thảo luận K ...Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
9508h55 04/06/2021online3QT23
Lý Thuyết Tài Chính Và Tiền Tệ
Phạm Thị NgaIII. Cán cân thanh to ...Nguyễn Xuân Huy (3t)
Nguyễn Đức Lâm (3t)
Phạm Anh Quân (3t)
Nguyễn Trọng Vĩ (3t)
Đã hoàn thành