Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phạm Thị Hoàng Điệp1971022001Việt Nam học

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA2201NNgữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3136161
2NA22T-NA23N-TLịch Sử Văn Minh Thế Giới223030
3NA2301NBiên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản64545
4NA2301NNgữ Pháp Tiếng Nhật 364545
5NA2401NNgữ Pháp Tiếng Nhật 164545
6NA2401NTổng Hợp Tiếng Nhật 1644

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 23/08/2021C1034NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 13 1. Từ mới 2. N ...Nguyễn Ngọc Diệu (2t)
Đã hoàn thành
207h55 24/08/2021C3024NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 1
Đinh Thị Mỹ LinhBùi Thị Thúy (4t)
Được chấp nhận
313h55 24/08/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 39: 1. Từ mới ...Đã hoàn thành
413h55 25/08/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng ĐiệpChương 1. Một số vấn ...Cao Thị Thanh Huyền (2t)
Đã hoàn thành
513h55 27/08/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第1週 - Lý thuyết Biên ...Bùi Thị Hải Yến (3t)
Đã hoàn thành
607h00 30/08/2021C1034NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng Điệp2. Ngữ pháp (tiếp) 3. ...Lê Minh Tiến (4t)
Nguyễn Ngọc Diệu (1t)
Đỗ Thành Đạt (1t)
Nguyễn Duy Hưng (1t)
Đã hoàn thành
707h55 31/08/2021C3024NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 1
Đinh Thị Mỹ LinhBùi Thị Thúy (4t)
Được chấp nhận
813h55 31/08/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 40: 1. Từ mới 2. ...Phạm Thị Phương Thảo (1t)
Đã hoàn thành
913h55 01/09/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp2.1. Cơ sở hình thành ...Vũ Hải Nam (2t)
Đã hoàn thành
1013h55 03/09/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng ĐiệpĐược chấp nhận
1107h00 06/09/2021C1034NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng Điệp4. Đọc - Viết (読む‐書く) ...Nguyễn Duy Hưng (1t)
Vũ Kim Thành (1t)
Lê Minh Tiến (1t)
Ngô Đức Thuận (2t)
Đã hoàn thành
1207h55 07/09/2021C3024NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
1313h55 07/09/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 41: 1. Từ mới 2. ...Bùi Thị Hải Yến (1t)
Đã hoàn thành
1413h55 08/09/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp2.3. Các thành tựu vă ...Bùi Thị Hải Yến (2t)
Đã hoàn thành
1513h55 10/09/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第2週 - Kỹ năng Biên dị ...Đã hoàn thành
1607h00 13/09/2021C1034NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 14 (Tiếp) 2. Ngữ ...Ngô Đức Thuận (1t)
Vũ Kim Thành (1t)
Đã hoàn thành
1707h55 14/09/2021C3024NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
1813h55 14/09/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 42: 1. Từ mới 2. ...Đã hoàn thành
1913h55 15/09/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp2.3.2. Tín ngưỡng - t ...Đã hoàn thành
2013h55 17/09/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第3週 - Qui trình dịch ...Phạm Thị Phương Thảo (1t)
Đã hoàn thành
2107h00 20/09/2021C1034NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng Điệp4. Đọc - Viết (読む‐書く) ...Đã hoàn thành
2207h55 21/09/2021C3024NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
2313h55 21/09/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 43: 1. Từ mới 2. ...Đã hoàn thành
2413h55 22/09/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp2.3.4. Văn học 2.3.5. ...Đã hoàn thành
2507h55 23/09/2021Online3NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第4週 4.1. Từ vựng, cấu ...Đã hoàn thành
2613h55 24/09/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第5週 5.1. Từ vựng, cấu ...Đã hoàn thành
2707h00 27/09/2021C1034NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 15 (Tiếp) 2. Ngữ ...Đỗ Thành Đạt (1t)
Đã hoàn thành
2807h55 28/09/2021C3024NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
2913h55 28/09/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 44: 1. Từ mới 2. ...Phạm Thị Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
3013h55 29/09/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp2.3.5. Nghệ thuật (Th ...Vũ Hải Nam (2t)
Đã hoàn thành
3113h55 01/10/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第6週 6.1. Từ vựng, cấu ...Phạm Thị Phương Thảo (1t)
Đã hoàn thành
3207h00 04/10/2021C1034NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 15 (Tiếp) 3. Bài ...Đã hoàn thành
3307h55 05/10/2021C3024NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 1
Đinh Thị Mỹ LinhĐược chấp nhận
3413h55 05/10/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpÔn tập bài 39 - 44 Ki ...Đã hoàn thành
3513h55 06/10/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp3.1. Cơ sở hình thành ...Phan Thanh Hiền (2t)
Nguyễn Thị Kiều (2t)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t)
Phạm Thị Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
3613h55 08/10/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng ĐiệpĐược chấp nhận
3707h00 11/10/2021C1034NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 16 1. Từ mới 2. N ...Đã hoàn thành
3807h55 12/10/2021C3024NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 1
Đinh Thị Mỹ LinhBùi Thị Thúy (4t)
Được chấp nhận
3913h55 12/10/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 45: 1. Từ mới 2. ...Đã hoàn thành
4013h55 13/10/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp3.3.3. Nghệ thuật 3.3 ...Đã hoàn thành
4107h55 14/10/2021C3043NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第7週 7.1. Từ vựng, cấu ...Phạm Thị Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
4213h55 15/10/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第8週 8.1. Kiểm tra tư ...Đã hoàn thành
4307h00 18/10/2021C1034NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 16 (Tiếp): 2. Ngữ ...Lê Minh Tiến (1t)
Đã hoàn thành
4413h55 18/10/2021C1023NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 8: 1. Từ mới 2 ...Bùi Thị Thúy (3t)
Đã hoàn thành
4514h55 19/10/2021C1013NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 46: 1. Từ mới 2. ...Đã hoàn thành
4613h55 20/10/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp3.3.5. Đạo Ki tô (Bài ...Phạm Thị Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
4707h00 21/10/2021C3043NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 47: 1. Từ mới 2. ...Phạm Thị Phương Thảo (1t)
Đã hoàn thành
4807h00 22/10/2021C1034NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng Điệp2. Ngữ pháp ① 〜は〜が好きで ...Bùi Thị Thúy (4t)
Đã hoàn thành
4913h55 22/10/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第9週 9.1. Từ vựng, cấu ...Đã hoàn thành
5007h00 25/10/2021C1034NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng Điệp4. Đọc - Viết (読む‐書く) ...Nguyễn Ngọc Diệu (4t)
Ngô Đức Thuận (4t)
Đã hoàn thành
5113h55 25/10/2021C1023NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng Điệp③ 〜は〜にいます ④ 〜は〜にあります ...Bùi Thị Thúy (3t)
Đã hoàn thành
5214h55 26/10/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第10週 10.1. Từ vựng, c ...Đã hoàn thành
5313h55 27/10/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp4.1.2. Đạo Hồi 4.1.3 ...Đã hoàn thành
5407h00 28/10/2021C3043NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 48: 1. Từ mới 2. ...Đã hoàn thành
5507h00 29/10/2021C1034NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 12: 1. Từ mới 2. ...Bùi Thị Thúy (4t)
Đã hoàn thành
5613h55 29/10/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第11週 11.1. Từ vựng, c ...Đã hoàn thành
5707h00 01/11/2021C1034NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng Điệp2. Ngữ pháp 3. Bài tậ ...Đã hoàn thành
5813h55 01/11/2021C1023NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 13 (Tiếp): 2. Ngữ ...Bùi Thị Thúy (3t)
Đã hoàn thành
5913h55 03/11/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp4.2. Văn minh Tây Âu ...Đã hoàn thành
6007h00 04/11/2021C3043NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 49: 1. Từ mới 2. ...Đã hoàn thành
6107h00 05/11/2021C1034NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng Điệp3. Luyện tập A, B Kiể ...Bùi Thị Thúy (4t)
Đã hoàn thành
6213h55 05/11/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第12週 12.1. Từ vựng, c ...Đã hoàn thành
6307h00 08/11/2021C1034NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng Điệp3. Bài tập Ngữ pháp ( ...Lê Minh Tiến (1t)
Đã hoàn thành
6413h55 08/11/2021C1023NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 15 (Tiếp): 3. Luy ...Bùi Thị Thúy (3t)
Đã hoàn thành
6513h55 10/11/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp4.2.2.1. Phong trào V ...Nguyễn Thị Nguyệt (2t)
Đã hoàn thành
6607h00 11/11/2021C3043NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 50: 1. Từ mới 2. ...Đã hoàn thành
6707h00 12/11/2021C1034NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 16 (Tiếp): 3. Luy ...Bùi Thị Thúy (4t)
Đã hoàn thành
6813h55 12/11/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第13週 13.1. Từ vựng, c ...Đã hoàn thành
6907h00 15/11/2021C1034NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 18 2. Ngữ pháp ...Đã hoàn thành
7013h55 15/11/2021C1023NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 18 (Tiếp) 2. Ngữ ...Bùi Thị Thúy (3t)
Đã hoàn thành
7113h55 17/11/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng ĐiệpChương 5. Văn minh th ...Đã hoàn thành
7207h00 18/11/2021C3043NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpÔn tập bài 45 – 50 Lu ...Đã hoàn thành
7307h00 19/11/2021C1034NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 20: 1. Từ mới 2. ...Bùi Thị Thúy (4t)
Đã hoàn thành
7413h55 19/11/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第14週 14.1. Từ vựng, c ...Đã hoàn thành
7507h00 22/11/2021C1034NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBà 18 3. Bài tập Ngữ ...Đã hoàn thành
7613h55 22/11/2021C1023NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng Điệp3. Luyện tập A, B Bài ...Bùi Thị Thúy (3t)
Nguyễn Thùy Ngân (3t)
Đã hoàn thành
7707h00 24/11/2021C1035NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài kiểm tra 3 Ôn tập ...Đã hoàn thành
7813h55 24/11/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp5.4. Thành tựu văn hó ...Nguyễn Thị Hải Yến (1t)
Đã hoàn thành
7907h00 25/11/2021C3043NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpKiểm tra định kỳ 2 Lu ...Đã hoàn thành
8007h00 26/11/2021C1034NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 23 (Tiếp): ② 〈動詞辞 ...Bùi Thị Thúy (4t)
Đã hoàn thành
8113h55 26/11/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng Điệp第15週 15.1 Bài kiểm tr ...Đã hoàn thành
8207h00 29/11/2021C1034NA2201N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật Nâng Cao 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài kiểm tra 3 Ôn tập ...Được chấp nhận
8313h55 29/11/2021C1023NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng ĐiệpĐược chấp nhận
8413h55 30/11/2021online4NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBị hủy
8514h55 30/11/2021Online3NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBài 25: 2. Ngữ pháp ① ...Bùi Thị Thúy (3t)
Nguyễn Thùy Ngân (1t)
Đã hoàn thành
8613h55 01/12/2021C1012NA22T-NA23N-T
Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
Phạm Thị Hoàng Điệp6.2.3. Tác động của C ...Đã hoàn thành
8707h00 02/12/2021C3043NA2301N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 3
Phạm Thị Hoàng ĐiệpĐược chấp nhận
8807h00 03/12/2021C1034NA2401N
Ngữ Pháp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng ĐiệpĐược chấp nhận
8907h00 03/12/2021Online4NA2401N
Tổng Hợp Tiếng Nhật 1
Phạm Thị Hoàng ĐiệpBùi Thị Thúy (4t)
Nguyễn Thùy Ngân (3t)
Đã hoàn thành
9013h55 03/12/2021C1013NA2301N
Biên Dịch Tiếng Nhật Cơ Bản
Phạm Thị Hoàng ĐiệpĐược chấp nhận