Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Cẩm Thu1971021002Môi trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1MT21-MT22Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí63260

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
109h50 04/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuGiới thiệu đề cương c ...Đã hoàn thành
209h50 06/03/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.2. Các thông số cơ ...Đã hoàn thành
309h50 08/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.4. Tiêu chuẩn MTKK ...Bùi Thái Dương (1t)
Đã hoàn thành
409h50 10/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.5. Lịch sử về ô nhi ...Đã hoàn thành
509h50 15/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...Đã hoàn thành
609h50 17/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...Đã hoàn thành
709h50 22/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu1.6. Ảnh hưởng của ô ...Văn Đức Anh Quân (2t)
Bùi Thái Dương (2t)
Đã hoàn thành
809h50 24/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 2 2.1. Các qu ...Hoàng Thị Kim Dung (2t)
Văn Đức Anh Quân (2t)
Bùi Thái Dương (2t)
Đã hoàn thành
909h50 29/04/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.2. Xác định thải lư ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
Đã hoàn thành
1009h50 01/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu ...Được chấp nhận
1109h50 06/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.3. Xác định nồng độ ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
Đã hoàn thành
1209h50 08/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.4. Các yếu tố ảnh h ...Đã hoàn thành
1309h50 13/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.5. Phương trình khu ...Đã hoàn thành
1409h50 15/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.7. Tính toán nồng đ ...Đã hoàn thành
1509h50 20/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.9. Hệ số khuếch tán ...Đã hoàn thành
1609h50 22/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.10. Chiều cao ống k ...Đã hoàn thành
1709h50 27/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu2.11. Tính toán xác đ ...Bùi Thái Dương (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
Đã hoàn thành
1809h50 29/05/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 3. 3.1. Xử lý ...Được chấp nhận
1909h50 03/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuChủ đề 3. 3.1. Xử lý ...Được chấp nhận
2009h50 05/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.2. Xử lý khí thải ...Được chấp nhận
2109h50 10/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.4. Xử lý bụi bằng p ...Được chấp nhận
2209h50 12/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.5. Xử lý bụi bằng p ...Được chấp nhận
2309h50 17/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.6. Xử lý bụi bằng p ...Được chấp nhận
2409h50 19/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm Thu3.7. Xử lý bụi bằng p ...Được chấp nhận
2509h50 24/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuThực tế môn học (TT) ...Được chấp nhận
2609h50 26/06/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuThực tế môn học (TT) ...Được chấp nhận
2709h50 01/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuThực tế môn học (TT) ...Được chấp nhận
2809h50 03/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐề xuất phương pháp đ ...Được chấp nhận
2909h50 08/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐề xuất phương pháp đ ...Được chấp nhận
3009h50 10/07/2020B1032MT21-MT22
Xử Lý Ô Nhiễm Không Khí
Nguyễn Thị Cẩm ThuĐánh giá chuẩn đầu ra ...Được chấp nhận