Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phạm Thị Minh Thúy1971021003Môi trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1MT21-MT22Hoá Học Môi Trường63648

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 04/03/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 1. Giới thiệ ...Phạm Song Hai (3t)
Văn Đức Anh Quân (3t)
Đã hoàn thành
207h00 08/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.1 Cấu trúc, thành p ...Đã hoàn thành
307h00 15/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.3. Sự ô nhiễm không ...Đã hoàn thành
407h00 22/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.3. Sự ô nhiễm không ...Đã hoàn thành
507h00 29/04/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy2.4. Một số ảnh hưởn ...Bùi Thái Dương (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
Đã hoàn thành
607h00 06/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyBài tập cân bằng vật ...Bùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
707h00 13/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy3.2. Hóa học của đá v ...Đã hoàn thành
815h50 18/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 4. Hóa học thủ ...Được chấp nhận
907h00 20/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy4.3. Sự ô nhiễm nước ...Đã hoàn thành
1007h00 27/05/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy4.3. Sự ô nhiễm nước ...Bùi Thái Dương (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
Đã hoàn thành
1107h00 03/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy4.3. Sự ô nhiễm nước ...Văn Đức Anh Quân (3t)
Đã hoàn thành
1207h00 10/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyBài tập chất lượng nư ...Nguyễn Xuân Việt Tuấn (1t)
Đã hoàn thành
1307h00 17/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 5. Độc chất hó ...Bùi Thái Dương (1t)
Đã hoàn thành
1407h00 24/06/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh ThúyChủ đề 6. Vòng TH các ...Được chấp nhận
1507h00 01/07/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...Được chấp nhận
1607h00 08/07/2020B1033MT21-MT22
Hoá Học Môi Trường
Phạm Thị Minh Thúy ...Được chấp nhận