Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Tươi1971019003Môi trường

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1MT21-MT22Độc Học Môi Trường61842

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 06/03/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiBài mở đầu (1t) Chư ...Bùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
207h00 10/04/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2: Sự hấp thụ, ...Đã hoàn thành
307h00 17/04/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp) 2.2. ...Đã hoàn thành
407h00 24/04/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 2 (tiếp) 2.2. ...Bùi Thái Dương (3t)
Văn Đức Anh Quân (3t)
Đã hoàn thành
507h00 01/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiNGHỈ LẾ 1/5 ...Được chấp nhận
607h00 08/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3: Độc học môi ...Bùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
707h00 15/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.1. ...Được chấp nhận
807h00 22/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.2. ...Hoàng Thị Kim Dung (1t)
Văn Đức Anh Quân (1t)
Đã hoàn thành
907h00 29/05/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 3 (tiếp) 3.3. ...Được chấp nhận
1007h00 05/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4: Đánh giá ng ...Được chấp nhận
1107h00 12/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.1. ...Được chấp nhận
1207h00 19/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị TươiChương 4 (tiếp) 4.2. ...Được chấp nhận
1307h00 26/06/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi ...Được chấp nhận
1407h00 03/07/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi ...Được chấp nhận
1507h00 10/07/2020B1033MT21-MT22
Độc Học Môi Trường
Nguyễn Thị Tươi ...Được chấp nhận