Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa1971024016Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA24-25AGiao Thoa Văn Hóa203030
2NA25Ngữ Âm Tiếng Anh314548
3NA26A-HNghe Tiếng Anh 2222830
4NA26A-HNói Tiếng Anh 2222830
5NA2701Nghe Tiếng Anh 1242127
6NA2701Nói Tiếng Anh 1243543

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 14/08/2023B1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
207h00 15/08/2023B1013NA24-25A
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
307h55 18/08/2023C1042NA26A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
409h50 18/08/2023C1042NA26A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
507h00 21/08/2023B1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
607h00 22/08/2023B1013NA24-25A
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
707h55 25/08/2023C1042NA26A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
809h50 25/08/2023C1042NA26A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
907h00 28/08/2023B1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
1007h00 29/08/2023B1013NA24-25A
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
1107h55 01/09/2023C1042NA26A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
1209h50 01/09/2023C1042NA26A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
1307h00 04/09/2023B1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
1407h00 05/09/2023B1013NA24-25A
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
1507h55 08/09/2023C1042NA26A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
1609h50 08/09/2023C1042NA26A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
1707h00 11/09/2023B1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
1807h00 12/09/2023B1013NA24-25A
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
1907h55 15/09/2023C1042NA26A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
2009h50 15/09/2023C1042NA26A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
2107h00 18/09/2023B1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
2207h00 19/09/2023B1013NA24-25A
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
2307h55 22/09/2023C1042NA26A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
2409h50 22/09/2023C1042NA26A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
2513h55 22/09/2023b1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
2607h00 25/09/2023B1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
2707h00 26/09/2023B1013NA24-25A
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
2807h55 29/09/2023C1042NA26A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
2909h50 29/09/2023C1042NA26A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3007h00 02/10/2023B1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaNguyễn Văn Cường (1t)
Phan Đức Duy (1t)
Trần Ngọc Quỳnh (3t)
Nguyễn Thị Thu Thơm (3t)
Đã hoàn thành
3109h50 02/10/2023B1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3207h00 03/10/2023B1013NA24-25A
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3309h50 03/10/2023C1032NA2701
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3407h55 06/10/2023C1042NA26A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3509h50 06/10/2023C1042NA26A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3607h00 09/10/2023B1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3709h50 09/10/2023B1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
3807h00 10/10/2023B1013NA24-25A
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐặng Anh Thư (3t)
Phùng Quang Khải (3t)
Đào Thị Mai Hương (3t)
Phan Đức Duy (1t)
Nguyễn Tiến Dũng (1t)
Đã hoàn thành
3909h50 10/10/2023C1032NA2701
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
4007h55 13/10/2023C1042NA26A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
4109h50 13/10/2023C1042NA26A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
4207h00 16/10/2023B1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
4309h50 16/10/2023B1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
4407h00 17/10/2023B1013NA24-25A
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
4509h50 17/10/2023C1032NA2701
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
4607h55 20/10/2023C1042NA26A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
4709h50 20/10/2023C1042NA26A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
4807h00 23/10/2023B1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐược chấp nhận
4909h50 23/10/2023B1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐược chấp nhận
5007h00 24/10/2023C1033NA2701
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐược chấp nhận
5109h50 24/10/2023C1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐược chấp nhận
5207h55 27/10/2023C1042NA26A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐược chấp nhận
5309h50 27/10/2023C1042NA26A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐược chấp nhận
5407h00 30/10/2023B1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
5509h50 30/10/2023B1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
5607h00 31/10/2023C1033NA2701
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
5709h50 31/10/2023C1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
5807h55 03/11/2023C1042NA26A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
5909h50 03/11/2023C1042NA26A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
6007h00 06/11/2023B1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
6109h50 06/11/2023B1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
6207h00 07/11/2023C1033NA2701
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
6309h50 07/11/2023C1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
6407h55 10/11/2023C1042NA26A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
6509h50 10/11/2023C1042NA26A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
6607h00 13/11/2023B1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
6709h50 13/11/2023B1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
6807h00 14/11/2023C1033NA2701
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
6909h50 14/11/2023C1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
7007h55 17/11/2023C1042NA26A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
7109h50 17/11/2023C1042NA26A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
7207h00 20/11/2023B1023NA25
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
7309h50 20/11/2023B1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
7407h00 21/11/2023C1033NA2701
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
7509h50 21/11/2023C1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
7609h50 23/11/2023b1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
7707h55 24/11/2023C1042NA26A-H
Nghe Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
7809h50 24/11/2023C1042NA26A-H
Nói Tiếng Anh 2
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
7909h50 27/11/2023B1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
8007h00 28/11/2023C1033NA2701
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
8109h50 28/11/2023C1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
8209h50 30/11/2023c1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
8307h00 01/12/2023b1035NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐã hoàn thành
8409h50 04/12/2023B1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐược chấp nhận
8507h00 05/12/2023C1033NA2701
Nghe Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐược chấp nhận
8609h50 05/12/2023C1032NA2701
Nói Tiếng Anh 1
Nguyễn Thị Quỳnh HoaĐược chấp nhận