Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Vũ Thị Thanh Hương1971022006Việt Nam học

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1VH21-VH22Lịch Sử Tôn Giáo93841

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 05/03/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngGiới thiệu ĐCCT môn ...Nguyễn Quang Anh (3t)
Nguyễn Ngọc Anh Bằng (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Đặng Minh Quân (3t)
Đoàn Thế Vượng (3t)
Đã hoàn thành
207h00 09/04/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.2.Diễn trình tôn gi ...Vương Thị Thanh Trang (3t)
Đã hoàn thành
307h00 16/04/20203VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.2.Diễn trình tôn gi ...Phạm Văn Hoàng (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Đã hoàn thành
407h00 16/04/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.2.Diễn trình tôn gi ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Phạm Văn Hoàng (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Đã hoàn thành
507h00 23/04/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.4.Nhu cầu, vai trò ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
607h00 30/04/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương ...Được chấp nhận
707h00 07/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.5.Diễn biến và tình ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Đã hoàn thành
807h00 14/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương1.6.Đặc trưng tôn giá ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Đã hoàn thành
907h00 21/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương2.1.2.Tổ chức 2.1.3.G ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
1007h00 28/05/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương2.1.4. Thực trạng đạo ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
1107h00 04/06/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức đi thực tế tạ ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
1207h00 11/06/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương2.2. Phật giáo (tiếp) ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
1307h00 18/06/2020B1025VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngThực trạng đạo Phật ở ...Nguyễn Trung Nam (5t)
Nguyễn Khánh Linh (5t)
Lê Trọng Nghĩa (5t)
Phạm Tuấn Minh (5t)
Trần Phương Tiểu My (5t)
Đã hoàn thành
1407h55 21/06/2020Sv đi thực tế 1 ngôi chùa HP3VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức đi thực tế tạ ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Đã hoàn thành
1507h00 25/06/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh HươngTổ chức đi thực tế tạ ...Được chấp nhận
1607h00 02/07/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương ...Bị hủy
1707h00 09/07/2020B1023VH21-VH22
Lịch Sử Tôn Giáo
Vũ Thị Thanh Hương ...Bị hủy