Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1972000148Việt Nam học

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DL2301Tâm Lý Học Du Lịch73030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
109h50 27/01/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoGiới thiệu ĐCCT môn ...Đã hoàn thành
209h50 03/02/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
309h50 03/03/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
409h50 10/03/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Các hiện tư ...Đã hoàn thành
509h50 17/03/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài tập chương 1 Chươ ...Đã hoàn thành
609h50 24/03/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 2: Những khía ...Đã hoàn thành
709h50 31/03/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài tập chương 2 Bài ...Đã hoàn thành
807h55 06/04/2021B3014DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 3: Đặc trưng t ...Đã hoàn thành
909h50 07/04/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
1009h50 14/04/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 3: Đặc trưng t ...Đã hoàn thành
1107h55 20/04/2021B3034DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4: Những vấn đ ...Phạm Hồng Quân (1t)
Phạm Sỹ Anh Kiệt (1t)
Đã hoàn thành
1209h50 21/04/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài tập tình huống ch ...Đã hoàn thành
1309h50 28/04/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoGiao đề tài cho các ...Đã hoàn thành
1409h50 05/05/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChuẩn bị bài báo cáo ...Đã hoàn thành
1509h50 12/05/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
1607h55 15/05/20214DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoKhông được chấp nhận
1709h50 19/05/2021A6052DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoĐược chấp nhận
1807h00 26/05/2021online4DL2301
Tâm Lý Học Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá 1 ...Đã hoàn thành