Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1972000148Việt Nam học

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1VH21-VH22Nghiệp Vụ Lữ Hành96060
2VH21-VH22Marketing Du Lịch96060

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 03/03/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoGiới thiệu ĐCCT, ph ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
213h00 05/03/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 1: Tổng quan v ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Đã hoàn thành
309h50 06/03/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.1. Kinh doanh lữ hà ...Đã hoàn thành
408h55 07/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Nguyễn Trung Nam (2t)
Lê Trọng Nghĩa (2t)
Đã hoàn thành
513h00 09/04/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.4. Marketing du lịc ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (1t)
Trần Phương Tiểu My (1t)
Đã hoàn thành
609h50 10/04/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo1.2. Doanh nghiệp lữ ...Nguyễn Trung Nam (2t)
Đã hoàn thành
708h55 14/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 2. Xây dựng và ...Đã hoàn thành
813h00 16/04/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...Được chấp nhận
909h50 17/04/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.1. Chương trình du ...Nguyễn Trung Nam (2t)
Đã hoàn thành
1008h55 21/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Xây dựng CTDL - ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
1113h00 23/04/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Kế hoạch marketi ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
Đã hoàn thành
1209h50 24/04/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.2. Xây dựng CTDL - ...Nguyễn Trung Nam (2t)
Nguyễn Khánh Linh (2t)
Đã hoàn thành
1313h55 24/04/20203VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.5. Cơ cấu tổ chức b ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Đã hoàn thành
1408h55 28/04/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.3. Xác định giá thà ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
1513h00 30/04/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...Được chấp nhận
1609h50 01/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...Được chấp nhận
1708h55 05/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo2.4. Xác định giá bán ...Phạm Tuấn Minh (1t)
Đã hoàn thành
1813h00 07/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. Nghiên cứu thị t ...Nguyễn Văn Cừ (3t)
Phạm Văn Hoàng (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Trần Phương Tiểu My (1t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
1909h50 08/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. Tổ chức xúc tiến ...Nguyễn Trung Nam (2t)
Đã hoàn thành
2008h55 12/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.1. Tổ chức xúc tiến ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Đã hoàn thành
2113h00 14/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4: Phân đoạn t ...Nguyễn Khánh Linh (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
2209h50 15/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo3.2. Tổ chức bán CTDL ...Phạm Tuấn Minh (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Lê Trọng Nghĩa (2t)
Đã hoàn thành
2308h55 19/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 4. Tổ chức thự ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Đã hoàn thành
2413h00 21/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. Định vị thị trườ ...Phạm Văn Hoàng (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Đã hoàn thành
2509h50 22/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.1. Giai đoạn chuẩn ...Nguyễn Văn Cừ (2t)
Phạm Văn Hoàng (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Trần Phương Tiểu My (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Đã hoàn thành
2608h55 26/05/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.2. Giai đoạn tổ chứ ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
2713h00 28/05/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương5:Chiến lược Ma ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Đã hoàn thành
2809h50 29/05/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo4.3. Giai đoạn sau ch ...Phạm Văn Hoàng (2t)
Nguyễn Văn Cừ (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Lê Trọng Nghĩa (2t)
Đã hoàn thành
2908h55 02/06/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 5. Hợp đồng du ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Đã hoàn thành
3013h00 04/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.3 Các loại chiến lư ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Phạm Tuấn Minh (1t)
Đã hoàn thành
3109h50 05/06/2020B1022VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo5.2. Thủ tục xuất nhậ ...Nguyễn Trung Nam (2t)
Đã hoàn thành
3208h55 09/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.2. Hoạch định, phân ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
3313h00 11/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo6.4. Phát triển sản p ...Nguyễn Văn Cừ (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Phạm Văn Hoàng (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Đã hoàn thành
3409h50 12/06/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo Bài đánh giá 1 (SV c ...Nguyễn Khánh Linh (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Đã hoàn thành
3508h55 16/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo7.2. Những vấn đề cần ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
3613h00 18/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo 7.3. Các chiến lược ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
3715h50 18/06/2020B1022VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo8.2. Kênh phân phối t ...Nguyễn Trung Nam (2t)
Đã hoàn thành
3809h50 19/06/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá 1 (SV ch ...Trần Phương Tiểu My (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Đã hoàn thành
3917h55 19/06/2020B1022VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBị hủy
4007h55 20/06/20205VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá 1 (SV ch ...Nguyễn Trung Nam (5t)
Đã hoàn thành
4113h00 20/06/2020B1023VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá 1 (SV bá ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
4213h55 20/06/20205VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoBài đánh giá 1 SV trì ...Bị hủy
4315h50 20/06/2020B1022VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo8.4. Lựa chọn và quản ...Nguyễn Trung Nam (2t)
Đã hoàn thành
4407h55 21/06/20205VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoChương 9: Chiến lược ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
4513h55 21/06/20205VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo9.3. Xây dựng chiến l ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
4608h55 23/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThực tế tại doanh ngh ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Nguyễn Khánh Linh (3t)
Đã hoàn thành
4713h00 25/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoThảo luận nhóm (3 tiế ...Nguyễn Khánh Linh (3t)
Đã hoàn thành
4815h50 25/06/20201VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoKiểm tra - 1,2 ...Nguyễn Trung Nam (1t)
Nguyễn Khánh Linh (1t)
Đã hoàn thành
4909h50 26/06/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...Bị hủy
5008h55 30/06/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...Bị hủy
5113h00 02/07/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...Nguyễn Khánh Linh (2t)
Bị hủy
5209h50 03/07/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...Bị hủy
5308h55 07/07/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...Bị hủy
5413h00 09/07/2020B1023VH21-VH22
Marketing Du Lịch
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...Bị hủy
5509h50 10/07/2020A2012VH21-VH22
Nghiệp Vụ Lữ Hành
(vh) Nguyễn Thị Phương Thảo ...Bị hủy