Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đặng Thị Vân1971024002Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA22A-TDịch Viết 3196070

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 24/08/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânIntroduction to Trans ...Nguyễn Thế Dương (1t)
Đồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
207h00 26/08/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânIntroduction to Trans ...Nguyễn Thế Dương (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
313h55 27/08/2021online4NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...Nguyễn Thế Dương (4t)
Đồng Đức Minh (4t)
Đã hoàn thành
407h00 31/08/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...Nguyễn Phương Thảo (1t)
Nguyễn Thị Thảo (2t)
Nguyễn Thế Dương (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
507h00 02/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
607h00 07/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...Trần Thị Thu Phương (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Nguyễn Thế Dương (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
707h00 09/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Nguyễn Thị Thảo (1t)
Nguyễn Thế Dương (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
807h00 14/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Nguyễn Thế Dương (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
907h00 16/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Nguyễn Thế Dương (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Trần Thị Thu Phương (1t)
Đã hoàn thành
1007h00 21/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Nguyễn Thế Dương (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
1107h00 23/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Nguyễn Thế Dương (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
1207h00 28/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 3: Business, In ...Đồng Đức Minh (2t)
Lê Thị Ngọc Hà (2t)
Nguyễn Thị Thảo (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Nguyễn Thị Hải Yến (2t)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t)
Đã hoàn thành
1307h00 30/09/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 3: Business, In ...Đồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
1407h00 05/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 3: Business, In ...Đồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
1507h00 07/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 3: Business, In ...Phạm Phương Thảo (2t)
Đã hoàn thành
1607h00 12/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânMid-term test + check ...Đồng Đức Minh (2t)
Phan Thị Hồng Minh (2t)
Đã hoàn thành
1707h00 14/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânMid-term test + check ...Nguyễn Thị Hải Yến (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
1807h00 19/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...Được chấp nhận
1907h00 21/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...Đồng Đức Minh (2t)
Được chấp nhận
2009h50 21/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânĐồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
2107h00 26/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...Đồng Đức Minh (2t)
Trần Thị Thu Phương (2t)
Nguyễn Thế Dương (2t)
Đã hoàn thành
2207h00 28/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...Được chấp nhận
2309h50 28/10/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Phương Thảo (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
2407h00 02/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...Nguyễn Thế Dương (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
2507h00 04/11/2021C1013NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânĐồng Đức Minh (3t)
Nguyễn Thế Dương (3t)
Đã hoàn thành
2609h50 04/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânNguyễn Thế Dương (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Đã hoàn thành
2707h00 09/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...Hà Mai Trang (1t)
Nguyễn Thị Kiều (2t)
Sý Thầu Bảo Sơn (2t)
Nguyễn Thị Thảo (1t)
Nguyễn Thế Dương (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
2809h50 11/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
2913h55 12/11/2021C1024NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânĐồng Đức Minh (4t)
Nguyễn Phương Thảo (4t)
Nguyễn Thế Dương (4t)
Lê Thị Ngọc Hà (4t)
Đã hoàn thành
3007h00 16/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...Được chấp nhận
3109h50 18/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânNguyễn Thế Dương (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Đã hoàn thành
3213h00 19/11/20213NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânBị hủy
3307h00 23/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...Bùi Thị Minh Nguyệt (2t)
Nguyễn Thế Dương (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Lê Thị Ngọc Hà (2t)
Đã hoàn thành
3413h55 23/11/20213NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânRevision ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
3509h50 25/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
3607h00 30/11/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
3709h50 02/12/2021C1012NA22A-T
Dịch Viết 3
Đặng Thị VânĐược chấp nhận