Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đào Thị Lan Hương1971024009Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA2201NDịch Nghe 213045
2NA22A-TDịch Nghe 320045
3NA23Phiên Dịch Cơ Bản24045

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 23/08/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
208h55 24/08/2021C1033NA2201N
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
313h00 26/08/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
408h55 30/08/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
508h55 31/08/2021C1033NA2201N
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
613h00 02/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
708h55 06/09/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
808h55 07/09/2021C1033NA2201N
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
913h00 09/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1008h55 13/09/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1108h55 14/09/2021C1033NA2201N
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1213h00 16/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1308h55 20/09/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1408h55 21/09/2021C1033NA2201N
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1513h00 23/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1608h55 27/09/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1708h55 28/09/2021C1033NA2201N
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1813h00 30/09/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
1908h55 04/10/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
2008h55 05/10/2021C1033NA2201N
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
2113h00 07/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
2208h55 11/10/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
2308h55 12/10/2021C1033NA2201N
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
2413h00 14/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
2508h55 18/10/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
2608h55 19/10/2021C1033NA2201N
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
2713h00 21/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
2808h55 25/10/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
2908h55 26/10/2021C1033NA2201N
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
3013h00 28/10/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
3108h55 01/11/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
3208h55 02/11/2021C1033NA2201N
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
3313h00 04/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
3408h55 08/11/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
3508h55 09/11/2021C1033NA2201N
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
3613h00 11/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
3708h55 15/11/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
3808h55 16/11/2021C1033NA2201N
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
3913h00 18/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
4008h55 22/11/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
4108h55 23/11/2021C1033NA2201N
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
4213h00 25/11/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
4308h55 29/11/2021C1013NA22A-T
Dịch Nghe 3
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
4408h55 30/11/2021C1033NA2201N
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận
4513h00 02/12/2021C1013NA23
Phiên Dịch Cơ Bản
Đào Thị Lan HươngĐược chấp nhận