Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa1971024016Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA2201Giao Thoa Văn Hóa124245
2NA2201Ngữ Âm Tiếng Anh364245

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 24/08/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaSelf- study for final ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
208h55 25/08/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIntroduction I. I ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
308h55 31/08/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaSelf- study for final ...Đồng Đức Minh (3t)
Nguyễn Thế Dương (1t)
Đã hoàn thành
408h55 01/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 1. The Produ ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
508h55 07/09/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaCulture impacts on no ...Nguyễn Thế Dương (3t)
Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
608h55 08/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaB. Vowels I. Defini ...Được chấp nhận
708h55 14/09/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Được chấp nhận
808h55 15/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaIV. Dip thongs 1. Def ...Đồng Đức Minh (3t)
Phạm Thị Quỳnh (1t)
Đã hoàn thành
908h55 21/09/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
1008h55 22/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2 . Phonemes ...Đào Thị Thùy Dung (1t)
Lê Minh Khánh (1t)
Đồng Đức Minh (3t)
Nguyễn Phương Thảo (1t)
Đinh Thị Thanh Hằng (1t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Nguyễn Thế Dương (3t)
Nguyễn Anh Tiệp (1t)
Đã hoàn thành
1108h55 28/09/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Nguyễn Thị Thảo (3t)
Đã hoàn thành
1208h55 29/09/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 2 . Phonemes ...Cao Thị Thanh Huyền (1t)
Đồng Đức Minh (3t)
Phan Thị Thảo (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
Đã hoàn thành
1308h55 05/10/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
1408h55 06/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3. Broad and ...Đồng Đức Minh (3t)
Nguyễn Thị Nguyệt (1t)
Phạm Thị Quỳnh (1t)
Phạm Thị Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
1508h55 12/10/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
1608h55 13/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 3. Broad and ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
1708h55 19/10/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
1808h55 20/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 4. Syllables ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
1908h55 26/10/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
2008h55 27/10/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 5. Stress I. ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
2108h55 02/11/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
2208h55 03/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 5. Stress I. ...Đồng Đức Minh (3t)
Phạm Thị Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
2308h55 09/11/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
2408h55 10/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6. Aspects of ...Đồng Đức Minh (2t)
Phạm Thị Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
2508h55 16/11/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaThe culture’s impact ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
2608h55 17/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 6. Aspects of ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
2708h55 23/11/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaTopic Orientation for ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
2808h55 24/11/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7. Intonation ...Đã hoàn thành
2908h55 30/11/2021C1013NA2201
Giao Thoa Văn Hóa
Nguyễn Thị Quỳnh HoaSelf- study for final ...Đồng Đức Minh (3t)
Đã hoàn thành
3008h55 01/12/2021C1013NA2201
Ngữ Âm Tiếng Anh
Nguyễn Thị Quỳnh HoaChapter 7. Intonation ...Đồng Đức Minh (3t)
Phạm Thị Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành