Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đặng Thị Vân1971024002Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA24Biên Dịch Nâng Cao112442
2NA2601HĐọc Tiếng Anh 1162430
3QT2501MAnh Văn Chuyên Ngành202142

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h00 07/02/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânIntroduction to the c ...Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
213h00 08/02/2023C1023NA2601H
Đọc Tiếng Anh 1
Đặng Thị VânIntroduction to the R ...Đã hoàn thành
313h00 10/02/2023C1013NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânIntroduction to Advan ...Đã hoàn thành
413h00 14/02/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 1 Careers ...Nguyễn Tấn Dũng (1t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Nguyễn Quý Thành (1t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
513h00 15/02/2023C1023NA2601H
Đọc Tiếng Anh 1
Đặng Thị VânUnit 1:Amazing animal ...Đỗ Thu Hạ (3t)
Nguyễn Thị Hương (3t)
Đào Thị Xuyến (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Đã hoàn thành
613h00 17/02/2023C1013NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...Phạm Minh Hiếu (1t)
Đỗ Thị Nhinh (1t)
Đã hoàn thành
713h00 21/02/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 1 Careers ...Nguyễn Minh Ánh (3t)
Nguyễn Thị Ngọc Diễm (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Đặng Thị Thùy Linh (3t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Mai Phương (3t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
813h00 22/02/2023C1023NA2601H
Đọc Tiếng Anh 1
Đặng Thị VânUnit 2: Travel and Ad ...Trần Đức Phúc (1t)
Đã hoàn thành
913h00 24/02/2023C1013NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 1: Environment ...Đã hoàn thành
1013h00 28/02/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 2 Selling Online ...Nguyễn Thị Quỳnh Chi (1t)
Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Nguyễn Xuân Hải (3t)
Đặng Thị Thùy Linh (1t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Nguyễn Mai Phương (1t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
1113h00 01/03/2023C1023NA2601H
Đọc Tiếng Anh 1
Đặng Thị VânUnit 3: The power of ...Đỗ Thu Hạ (3t)
Đỗ Hoài Nam (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Đào Thị Xuyến (3t)
Đã hoàn thành
1213h00 03/03/2023C1013NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Lê Thị Phương Lan (3t)
Đã hoàn thành
1313h00 07/03/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 2 Selling Online ...Nguyễn Tấn Dũng (3t)
Lưu Phúc Lộc (2t)
Vũ Đình Phú (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
1413h00 08/03/2023C1023NA2601H
Đọc Tiếng Anh 1
Đặng Thị VânUnit 4: Into space ...Đỗ Thu Hạ (3t)
Đỗ Hoài Nam (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Phạm Công Thành (3t)
Đào Thị Xuyến (3t)
Đã hoàn thành
1513h00 10/03/2023C1013NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 2: Medicine and ...Đã hoàn thành
1613h00 14/03/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 3 Companies ...Nguyễn Thị Quỳnh Chi (3t)
Nguyễn Tấn Dũng (1t)
Nguyễn Thị Thu Hằng (3t)
Đặng Thị Thùy Linh (1t)
Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Vũ Đình Phú (2t)
Nguyễn Thái Sơn (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Trần Thị Minh Tú (3t)
Đã hoàn thành
1713h00 15/03/2023C1023NA2601H
Đọc Tiếng Anh 1
Đặng Thị VânUnit 5: City life ...Đỗ Thu Hạ (3t)
Đỗ Hoài Nam (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Đã hoàn thành
1813h00 17/03/2023C1013NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 3: Business, In ...Lê Thị Phương Lan (1t)
Phạm Thị Quỳnh (1t)
Đã hoàn thành
1913h00 21/03/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 3 Companies ...Được chấp nhận
2013h00 22/03/2023C1023NA2601H
Đọc Tiếng Anh 1
Đặng Thị VânUnit 6: Small Worlds ...Đỗ Thu Hạ (3t)
Đỗ Hoài Nam (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Phạm Công Thành (3t)
Đã hoàn thành
2113h00 24/03/2023C1013NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 3: Business, In ...Nguyễn Công Thành (3t)
Âu Thùy Vân (3t)
Đã hoàn thành
2213h00 28/03/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânProgress Test ...Đỗ Lê Minh Nhật (3t)
Vũ Đình Phú (3t)
Phạm Anh Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
2313h00 29/03/2023C1023NA2601H
Đọc Tiếng Anh 1
Đặng Thị VânAchievement Test ...Đỗ Hoài Nam (3t)
Trần Đức Phúc (3t)
Phạm Công Thành (3t)
Đã hoàn thành
2413h00 31/03/2023C1013NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânMid-term test + check ...Lê Thị Phương Lan (3t)
Đã hoàn thành
2513h00 04/04/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 4 Great Ideas ...Được chấp nhận
2613h00 05/04/2023C1023NA2601H
Đọc Tiếng Anh 1
Đặng Thị VânUnit 7: When dinosaur ...Được chấp nhận
2713h00 07/04/2023C1013NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...Được chấp nhận
2816h45 07/04/20231NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânĐang chờ
2913h00 11/04/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 4 Great Ideas ...Được chấp nhận
3013h00 12/04/2023C1023NA2601H
Đọc Tiếng Anh 1
Đặng Thị VânRevision ...Được chấp nhận
3113h00 14/04/2023C1013NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 4: Internationa ...Được chấp nhận
3216h45 14/04/20231NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânĐang chờ
3313h00 18/04/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 5 Stress ...Được chấp nhận
3413h55 19/04/20234QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânĐang chờ
3513h00 21/04/2023C1013NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...Được chấp nhận
3616h45 21/04/20231NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânĐang chờ
3713h00 25/04/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 5 Stress ...Được chấp nhận
3813h00 28/04/2023C1013NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 5: Law ...Đang chờ
3913h00 02/05/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 6 Entertaining ...Được chấp nhận
4013h00 05/05/2023C1013NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...Được chấp nhận
4113h00 09/05/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânUnit 6 Entertaining ...Được chấp nhận
4213h00 12/05/2023C1013NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânTheme 6: Social issue ...Được chấp nhận
4313h00 16/05/2023B1053QT2501M
Anh Văn Chuyên Ngành
Đặng Thị VânRevision ...Được chấp nhận
4413h00 19/05/2023C1013NA24
Biên Dịch Nâng Cao
Đặng Thị VânRevision ...Được chấp nhận