Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Bùi Ngọc Dung1971023010Xây dựng

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1MOS32032-1Cơ học kết cấu P210050

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 10/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc DungĐược chấp nhận
207h00 17/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc DungĐược chấp nhận
307h00 24/04/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc DungĐược chấp nhận
407h00 01/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...Được chấp nhận
507h00 08/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...Được chấp nhận
607h00 15/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...Được chấp nhận
707h00 22/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...Được chấp nhận
807h00 29/05/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...Được chấp nhận
907h00 05/06/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...Được chấp nhận
1007h00 12/06/2020C1045MOS32032-1
Cơ học kết cấu P2
Bùi Ngọc Dung ...Được chấp nhận