Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Lê Thị Thu Hoài06050008Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA23A-TTrung Văn Cơ Sở 3196481

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
115h50 25/08/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiĐã hoàn thành
214h55 27/08/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 16: bài khoá, bài ...Đã hoàn thành
315h50 01/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 16: bài tập, nghe ...Đã hoàn thành
414h55 03/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
515h50 08/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 17: từ mới, ngữ p ...Lê Minh Khánh (2t)
Bùi Hải Ninh (2t)
Nguyễn Đức Trung (2t)
Bùi Thị Xuân Thùy (2t)
Đã hoàn thành
614h55 10/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiNguyễn Đức Trung (3t)
Được chấp nhận
715h50 15/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 17: đọc, nghe ...Đã hoàn thành
814h55 17/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: từ mới, ngữ p ...Phan Thị Thảo (3t)
Đã hoàn thành
915h50 22/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: bài tập ...Đàm Thị Minh Tâm (2t)
Đã hoàn thành
1014h55 24/09/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 18: đọc hiểu, ngh ...Đã hoàn thành
1115h50 29/09/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: từ mới, ngữ p ...Nguyễn Đăng Huy (2t)
Đã hoàn thành
1214h55 01/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: bài khoá, bài ...Đã hoàn thành
1315h50 06/10/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 19: nghe Bài 20: ...Nguyễn Đăng Huy (2t)
Nguyễn Đức Trung (2t)
Đã hoàn thành
1414h55 08/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
1515h50 13/10/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: ngữ pháp, bài ...Đã hoàn thành
1608h55 14/10/2021C3013NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: bài khoá, bài ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t)
Nguyễn Đăng Huy (3t)
Đã hoàn thành
1714h55 15/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 20: nghe đọc ...Đã hoàn thành
1815h50 20/10/2021A2012NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: từ mới, bài k ...Đã hoàn thành
1908h55 21/10/2021C3013NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: luyện tập ...Đinh Thị Thanh Hằng (3t)
Nguyễn Anh Tiệp (3t)
Nguyễn Đức Trung (1t)
Đã hoàn thành
2014h55 22/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: đọc hiểu, ngh ...Đào Thị Thùy Dung (1t)
Đinh Thị Thanh Hằng (3t)
Lê Minh Khánh (1t)
Đào Thị La (1t)
Phạm Thị Quỳnh (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Đã hoàn thành
2115h50 27/10/2021A2012NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 21: nghe Bài 22: ...Đã hoàn thành
2214h55 29/10/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: ngữ pháp, bài ...Lê Minh Khánh (3t)
Đã hoàn thành
2315h50 03/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: đọc hiểu ...Nguyễn Đăng Huy (2t)
Đã hoàn thành
2414h55 05/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 22: nghe hiểu ...Lê Minh Khánh (1t)
Nguyễn Đức Trung (1t)
Đã hoàn thành
2515h50 10/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: từ mới, ngữ p ...Nguyễn Đăng Huy (2t)
Đã hoàn thành
2614h55 12/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: bài khoá ...Được chấp nhận
2715h50 17/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: bài tập ...Đã hoàn thành
2814h55 19/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 23: nghe, đọc ...Đã hoàn thành
2915h50 24/11/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiĐã hoàn thành
3014h55 26/11/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiBài 24: bài khoá, bài ...Đã hoàn thành
3115h50 01/12/2021C1032NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
3214h55 03/12/2021C1033NA23A-T
Trung Văn Cơ Sở 3
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận