Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phạm Thị Thúy02050022Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA24Nghe 3194551
2NA25Nói 1434550

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 25/08/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 1 ...Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Nguyễn Tùng Dương (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
207h00 01/09/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 2 ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
307h00 08/09/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 3 ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
407h00 15/09/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 4 ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
507h00 22/09/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 5 ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
607h00 29/09/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyUnit 6 ...Đã hoàn thành
715h50 29/09/2021C3042NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyUnit 1 ...Đã hoàn thành
814h55 01/10/2021C3043NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyUnit 2 ...Đã hoàn thành
907h00 06/10/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyJob descriptions Stor ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
1015h50 06/10/2021C3042NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyUnit 2(cont)The famil ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t)
Đã hoàn thành
1114h55 08/10/2021C3043NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyUnit 3: Daily activit ...Được chấp nhận
1207h00 13/10/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyTypes of English ...Đã hoàn thành
1315h50 13/10/2021C3042NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyUnit 3: Daily activit ...Đã hoàn thành
1407h00 15/10/2021C1022NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyAdvertisements ...Đã hoàn thành
1514h55 15/10/2021C3043NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyRevision 1 ...Đã hoàn thành
1613h55 19/10/2021C3023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyBusiness ...Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Đã hoàn thành
1707h00 20/10/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyDriving ...Đã hoàn thành
1815h50 20/10/2021C3042NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyĐược chấp nhận
1914h55 22/10/2021C3043NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyTest 1 ...Đã hoàn thành
2007h00 27/10/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyTravel ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
2115h50 27/10/2021C3042NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyUnit 4: Homes ...Đã hoàn thành
2214h55 29/10/2021C3043NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyUnit 4: Homes(cont) ...Đã hoàn thành
2307h00 03/11/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúySale presentations Ca ...Đã hoàn thành
2415h50 03/11/2021C3042NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyUnit 5: Town and coun ...Nguyễn Mai Phương Anh (2t)
Nguyễn Thị Chi (1t)
Phan Đức Duy (2t)
Tạ Hữu Dương (2t)
Đỗ Thành Đạt (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Lại Thị Hằng (2t)
Vũ Thị Phương Linh (2t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t)
Phạm Anh Tuấn (2t)
Đã hoàn thành
2507h00 04/11/20213NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyUnit 5: Town and coun ...Đã hoàn thành
2614h55 05/11/2021C3043NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyUnit 6: Travel and To ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Nguyễn Thị Chi (3t)
Bùi Việt Hưng (3t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (3t)
Phan Đức Duy (2t)
Phạm Thị Phương Anh (1t)
Phạm Thị Thủy (1t)
Đỗ Anh Đức (1t)
Đặng Thị Thắm (1t)
Đã hoàn thành
2707h00 10/11/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyDirections ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Đã hoàn thành
2815h50 10/11/2021C3042NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyUnit 6: Travel and To ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đỗ Anh Đức (2t)
Vũ Thị Phương Linh (2t)
Đào Thanh Nhung (2t)
Bùi Thị Quỳnh Thương (2t)
Nguyễn Lam Trường (1t)
Đã hoàn thành
2914h55 12/11/2021C3043NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyRevision 2 Test 2 ...Nguyễn Mai Phương Anh (3t)
Nguyễn Thị Chi (3t)
Lại Thị Hằng (3t)
Nguyễn Thị Kiều Trang (3t)
Đã hoàn thành
3007h00 17/11/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyOn campus ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
3109h50 17/11/2021C1021NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyĐã hoàn thành
3215h50 17/11/2021C3042NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyUnit 7: Food and drin ...Đã hoàn thành
3314h55 19/11/2021C3043NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyUnit 7: Food and drin ...Đã hoàn thành
3407h00 24/11/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyRevision ...Được chấp nhận
3513h55 24/11/2021C3043NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyRevision ...Đã hoàn thành
3615h50 24/11/2021C3041NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyRevision ...Đã hoàn thành
3714h55 26/11/2021C3043NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyUnit 9: Describing th ...Được chấp nhận
3813h55 29/11/2021C3043NA25
Nói 1
Phạm Thị ThúyĐã hoàn thành
3907h00 01/12/2021C1023NA24
Nghe 3
Phạm Thị ThúyTest ...Được chấp nhận
4015h50 01/12/2021C3042NA25
Nói 1
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
4114h55 03/12/2021C3043NA25
Nói 1
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận