Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phan Thị Mai Hương1971024025Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA23Biên Dịch Cơ Bản24045
2NA2201Văn Hóa Anh-mỹ13044

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h00 23/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
213h00 23/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânVũ Thị Điểm (3t)
Bùi Thị Hải Yến (3t)
Được chấp nhận
307h00 25/08/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
413h00 30/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
513h00 30/08/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
607h00 01/09/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
713h00 06/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
813h00 06/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
907h00 08/09/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
1013h00 13/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
1113h00 13/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
1207h00 15/09/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
1313h00 20/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
1413h00 20/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
1507h00 22/09/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
1613h00 27/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
1713h00 27/09/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
1807h00 29/09/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
1913h00 04/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
2013h00 04/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
2107h00 06/10/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
2213h00 11/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
2313h00 11/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
2407h00 13/10/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
2513h00 18/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
2613h00 18/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
2707h00 20/10/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
2807h00 22/10/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
2913h00 25/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
3013h00 25/10/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
3107h00 27/10/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
3207h00 29/10/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
3313h00 01/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
3413h00 01/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
3507h00 03/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
3607h00 05/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
3713h00 08/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
3813h00 08/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
3907h00 10/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
4007h00 12/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
4113h00 15/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
4213h00 15/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
4307h00 17/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
4407h00 19/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
4513h00 22/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
4613h00 22/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
4707h00 24/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
4807h00 26/11/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
4913h00 29/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Đặng Thị VânĐược chấp nhận
5013h00 29/11/2021C1013NA23
Biên Dịch Cơ Bản
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
5107h00 01/12/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
5207h00 03/12/2021C1012NA2201
Văn Hóa Anh-mỹ
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận