Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Bùi Thị Mai Anh1971024030Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA25Viết 10050
2NA24Nói 318045

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 23/08/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
208h55 23/08/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
308h55 30/08/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
408h55 30/08/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
508h55 06/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
608h55 06/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
708h55 13/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
808h55 13/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
908h55 20/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
1008h55 20/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1108h55 27/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
1208h55 27/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1315h50 27/09/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1414h55 30/09/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1508h55 04/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1608h55 04/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
1715h50 04/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1814h55 07/10/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1908h55 11/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2008h55 11/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
2115h50 11/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2214h55 14/10/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2308h55 18/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
2408h55 18/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2515h50 18/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2614h55 21/10/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2708h55 25/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
2808h55 25/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2915h50 25/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3014h55 28/10/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3108h55 01/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3208h55 01/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
3315h50 01/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3414h55 04/11/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3508h55 08/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
3608h55 08/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3715h50 08/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3814h55 11/11/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3908h55 15/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
4008h55 15/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
4115h50 15/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
4214h55 18/11/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
4308h55 22/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
4408h55 22/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
4515h50 22/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
4614h55 25/11/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
4708h55 29/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
4808h55 29/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
4915h50 29/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
5014h55 02/12/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận