Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Hoa1971024005Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DC2301Anh Văn Chuyên Ngành84856
2NA24Đọc 2234248

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 25/01/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 1: Are you g ...Đã hoàn thành
207h00 27/01/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 1: Reading: Con ...Đã hoàn thành
307h00 28/01/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 1: (cont) Readin ...Được chấp nhận
408h55 01/02/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 2: Mika’s Hom ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t)
Trần Thị Oanh (3t)
Đã hoàn thành
507h00 03/02/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 1: (cont) Readin ...Đã hoàn thành
607h00 04/02/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 1: (cont) Readin ...Đã hoàn thành
708h55 01/03/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 3: It’s not ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Phạm Đức Sơn (1t)
Đã hoàn thành
807h00 03/03/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 2:Circuit elemen ...Đã hoàn thành
907h00 04/03/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 2:Circuit elemen ...Đã hoàn thành
1008h55 08/03/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 4: Helping o ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Đã hoàn thành
1107h00 10/03/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 3:The DC motor ...Đã hoàn thành
1207h00 11/03/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 3:The DC motor ...Đã hoàn thành
1308h55 15/03/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 5: Generatio ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Đã hoàn thành
1407h00 17/03/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 3:The DC motor ...Đã hoàn thành
1507h00 18/03/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaACHIVEMENT TEST ...Đã hoàn thành
1608h55 22/03/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 6:How to be a ...Đã hoàn thành
1707h00 24/03/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 4: The cathode ...Đã hoàn thành
1807h00 25/03/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 4: The cathode ...Đã hoàn thành
1908h55 29/03/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaACHIVEMENT TEST ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Đã hoàn thành
2007h00 31/03/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 4: The cathode ...Đã hoàn thành
2107h00 01/04/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 5: The moving - ...Đã hoàn thành
2208h55 05/04/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 7: The growt ...Đã hoàn thành
2307h00 07/04/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 5: The moving - ...Đã hoàn thành
2407h00 08/04/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 5: The moving - ...Đã hoàn thành
2508h55 12/04/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 8: Can you l ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Đã hoàn thành
2607h00 14/04/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 6:Semicoductor d ...Đã hoàn thành
2707h00 15/04/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 6:Semicoductor d ...Đã hoàn thành
2808h55 19/04/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 9: Baseball ...Đã hoàn thành
2907h00 21/04/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 6:Semicoductor d ...Đã hoàn thành
3007h00 22/04/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 7: Safety at wor ...Đã hoàn thành
3108h55 26/04/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 10: Mobile p ...Nguyễn Thị Hải Bình (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Đã hoàn thành
3207h00 28/04/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaUnit 8: Applying for ...Đã hoàn thành
3307h00 29/04/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaĐã hoàn thành
3408h55 03/05/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 11: Vanessa- ...Đã hoàn thành
3507h00 05/05/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
3607h00 06/05/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
3708h55 10/05/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 12: Aday in ...Đã hoàn thành
3807h00 12/05/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaĐã hoàn thành
3907h00 13/05/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
4008h55 17/05/2021A5023NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaChapter 13: Love at f ...Đã hoàn thành
4107h00 19/05/2021B1022DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaĐã hoàn thành
4207h00 20/05/2021B1052DC2301
Anh Văn Chuyên Ngành
Nguyễn Thị HoaĐã hoàn thành
4307h00 21/05/2021online3NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaKhông được chấp nhận
4408h55 31/05/2021online3NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận
4508h55 03/06/2021online3NA24
Đọc 2
Nguyễn Thị HoaĐược chấp nhận