Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Bùi Thị Mai Anh1971024030Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA25Viết 1434747
2NA24Nói 3192748

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 23/08/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
208h55 23/08/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
308h55 30/08/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
408h55 30/08/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: Social Commun ...Đã hoàn thành
508h55 06/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
608h55 06/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 1: Social Commun ...Đã hoàn thành
708h55 13/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Family Life ...Đã hoàn thành
808h55 13/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
908h55 20/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐã hoàn thành
1008h55 20/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: Community and ...Được chấp nhận
1108h55 27/09/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhRevision 1 Test 1 ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
1208h55 27/09/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
1315h50 27/09/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh1. Stories of Success ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
1413h55 28/09/2021C1033NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Staying Healt ...Đã hoàn thành
1507h55 30/09/2021C3043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhKhông được chấp nhận
1615h50 30/09/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh1. Stories of Success ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
1708h55 04/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Staying Healt ...Được chấp nhận
1808h55 04/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhNguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
1915h50 04/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh2. Spaces that Work ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
2007h55 07/10/2021C1043NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh3. Supplementary Exer ...Nguyễn Thị Chi (3t)
Đã hoàn thành
2115h50 07/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh4. Never Too Old ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
2208h55 11/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 6: Housing Unit ...Được chấp nhận
2308h55 11/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhNguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
2415h50 11/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh4. Never Too Old 5. N ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
2515h50 14/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh5. New York in Las Ve ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
2608h55 18/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhNguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
2708h55 18/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Transportatio ...Được chấp nhận
2815h50 18/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh6. Supplementary Exer ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
2915h50 21/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhTest 1 7. Teenagers ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
3008h55 25/10/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhRevision 2 Test 2 ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
3108h55 25/10/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3215h50 25/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh7. Teenagers ...Đã hoàn thành
3315h50 28/10/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh8. Recipe for Friends ...Đã hoàn thành
3408h55 01/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3508h55 01/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 8: Finding a Job ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
3615h50 01/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh8. Recipe for Friends ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
3715h50 04/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh9. Supplementary Exer ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
3808h55 08/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 8: Finding a Job ...Được chấp nhận
3908h55 08/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhNguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
4015h50 08/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh10. Mamas and Papas ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
4115h50 11/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh10. Mamas and Papas 1 ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
4208h55 15/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhUnit 9: Life at Work ...Được chấp nhận
4308h55 15/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhNguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
4415h50 15/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh11. Finding your way ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
4515h50 18/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh12. Supplementary Exe ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
4608h55 22/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: In the News ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Đã hoàn thành
4708h55 22/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
4815h50 22/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh12. Supplementary Exe ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
4915h50 25/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh13. That’s My Type! ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
5008h55 29/11/2021C1023NA24
Nói 3
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
5108h55 29/11/2021C1023NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
5215h50 29/11/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh14. Unintentional Inv ...Nguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
5307h55 02/12/2021C1044NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai Anh14. Unintentional inv ...Nguyễn Thị Chi (4t)
Đã hoàn thành
5415h50 02/12/2021C3042NA25
Viết 1
Bùi Thị Mai AnhNguyễn Thị Chi (2t)
Đã hoàn thành
5507h55 06/12/2021Google Meet https://meet.google.com/krm-ahuu-hok3NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhRevision 3 Test 3 ...Nguyễn Tùng Dương (3t)
Nguyễn Duy Hiếu (3t)
Trần Thị Thúy Ngân (3t)
Phạm Đức Sơn (3t)
Đã hoàn thành
5608h55 06/12/2021Google Meet https://meet.google.com/krm-ahuu-hok3NA24
Nói 3
Bùi Thị Mai AnhBị hủy