Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Hoa1971024005Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT-DC-VH22Anh Văn Cơ Sở 32768113

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 02/03/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1:real you ...Đã hoàn thành
207h00 04/03/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1:The real you ...Đã hoàn thành
307h00 06/03/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1: Real you ...Đã hoàn thành
407h00 06/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 1: THE REAL YOU ...Đã hoàn thành
507h00 08/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Langua ...Đã hoàn thành
607h00 10/04/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Langua ...Đã hoàn thành
707h00 13/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Langua ...Đã hoàn thành
807h00 15/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 1 - Langua ...Đã hoàn thành
907h00 17/04/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaChương I (tiếp) Chươn ...Nguyễn Khánh Linh (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
1007h00 20/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 2: WINNING AND L ...Đã hoàn thành
1107h00 22/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 2: WINNING AND L ...Đã hoàn thành
1207h00 24/04/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get re ...Đã hoàn thành
1307h00 27/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get re ...Đã hoàn thành
1407h00 29/04/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get re ...Đã hoàn thành
1507h00 01/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 2 - Get re ...Đã hoàn thành
1607h00 04/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaProgress test 1 ...Đã hoàn thành
1707h00 06/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaProgress test 1 Unit ...Đã hoàn thành
1807h00 08/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 3: TOWN AND COUN ...Đã hoàn thành
1907h00 11/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 3: TOWN AND COUN ...Được chấp nhận
2007h00 13/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 3: TOWN AND COUN ...Được chấp nhận
2107h00 15/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 3 - Langua ...Đã hoàn thành
2207h00 18/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 3 - Langua ...Được chấp nhận
2307h00 20/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 3 - Langua ...Được chấp nhận
2407h00 22/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 3 - Langua ...Được chấp nhận
2507h00 25/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 4: IN THE SPORTL ...Đã hoàn thành
2607h00 27/05/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 4: IN THE SPORTL ...Đã hoàn thành
2707h00 29/05/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 4: IN THE SPORTL ...Được chấp nhận
2807h00 01/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 4: IN THE SPORTL ...Lê Trọng Nghĩa (2t)
Trần Phương Tiểu My (2t)
Đã hoàn thành
2907h00 03/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 4 - Get re ...Được chấp nhận
3007h00 05/06/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 4 - Get re ...Được chấp nhận
3107h00 08/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 4 - Get re ...Được chấp nhận
3207h00 10/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaProgress test 2 ...Được chấp nhận
3307h00 12/06/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 5: GIFTS ...Được chấp nhận
3407h00 15/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 5: GIFTS ...Được chấp nhận
3507h00 17/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 5: GIFTS ...Được chấp nhận
3607h00 19/06/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaUnit 5: GIFTS ...Được chấp nhận
3707h00 22/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 5 - Get re ...Phạm Tuấn Minh (2t)
Trần Phương Tiểu My (2t)
Lê Trọng Nghĩa (2t)
Đã hoàn thành
3807h00 24/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 5 - Get re ...Được chấp nhận
3907h00 26/06/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 5 - Get re ...Đã hoàn thành
4007h00 29/06/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaSelf check 5 - Get re ...Đã hoàn thành
4108h55 29/06/2020b2013CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaĐã hoàn thành
4207h55 30/06/2020b2015CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaĐã hoàn thành
4307h00 01/07/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaRevision ...Đã hoàn thành
4407h00 03/07/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaRevision ...Được chấp nhận
4507h00 06/07/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaRevision ...Được chấp nhận
4607h00 08/07/2020B1022CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaRevision ...Được chấp nhận
4707h00 10/07/2020B1023CT-DC-VH22
Anh Văn Cơ Sở 3
Nguyễn Thị HoaRevision ...Được chấp nhận