Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị HuyềnA1991024038Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA24Đọc 319045
2NA25Đọc 144050

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 26/08/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
208h55 02/09/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
308h55 09/09/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
408h55 16/09/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
508h55 23/09/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
613h00 28/09/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
708h55 30/09/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
813h00 01/10/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
913h00 05/10/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
1008h55 07/10/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
1113h00 08/10/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
1213h00 12/10/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
1308h55 14/10/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
1413h00 15/10/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
1513h00 19/10/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
1608h55 21/10/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
1713h00 22/10/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
1813h00 26/10/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
1908h55 28/10/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
2013h00 29/10/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
2113h00 02/11/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
2208h55 04/11/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
2313h00 05/11/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
2413h00 09/11/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
2508h55 11/11/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
2613h00 12/11/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
2713h00 16/11/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
2808h55 18/11/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
2913h00 19/11/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
3013h00 23/11/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
3108h55 25/11/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
3213h00 26/11/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
3313h00 30/11/2021C3043NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
3408h55 02/12/2021C1023NA24
Đọc 3
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận
3513h00 03/12/2021C3042NA25
Đọc 1
Nguyễn Thị HuyềnAĐược chấp nhận