Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Hồ Thị Thu Trang1971024007Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA22A-TTrung Văn 32029115

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h00 03/03/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
213h00 04/03/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangPhan Thanh Hiền (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Kiều (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Phùng Thị Thu Trang (2t)
Đã hoàn thành
314h55 04/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
414h55 05/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangKhông được chấp nhận
513h00 06/03/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Phan Thanh Hiền (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thị Kiều (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Đồng Đức Minh (2t)
Bùi Thị Minh Nguyệt (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Nguyễn Thị Thu Uyên (2t)
Đã hoàn thành
614h55 11/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
714h55 13/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
814h55 18/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangKhông được chấp nhận
914h55 20/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangKhông được chấp nhận
1014h55 25/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangKhông được chấp nhận
1114h55 27/03/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangKhông được chấp nhận
1214h55 01/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangKhông được chấp nhận
1314h55 03/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangKhông được chấp nhận
1413h00 07/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đỗ Đức Trọng (3t)
Được chấp nhận
1513h00 08/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Phùng Thị Thu Trang (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Được chấp nhận
1614h55 08/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1713h00 10/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Nguyễn Thị Ninh (2t)
Phùng Thị Thu Trang (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Được chấp nhận
1814h55 10/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
1913h00 14/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Mạnh Chính (2t)
Bùi Đức Duy (2t)
Mai Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Minh (2t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đỗ Đức Trọng (3t)
Đã hoàn thành
2013h00 15/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Đã hoàn thành
2114h55 15/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2213h00 17/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (3t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đỗ Đức Trọng (3t)
Phùng Thị Thu Trang (3t)
Đã hoàn thành
2314h55 17/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2413h00 21/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Đức Khoa (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đỗ Đức Trọng (3t)
Đã hoàn thành
2513h00 22/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Đã hoàn thành
2614h55 22/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2713h00 24/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangNguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Nguyễn Thùy Linh (2t)
Nguyễn Phương Thảo (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Phùng Thị Thu Trang (2t)
Đã hoàn thành
2814h55 24/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
2913h00 28/04/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Đã hoàn thành
3013h00 29/04/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Đã hoàn thành
3114h55 29/04/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
3213h00 01/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
3313h00 05/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Nguyễn Thế Dương (3t)
Nguyễn Đức Khoa (3t)
Nguyễn Thùy Linh (3t)
Đỗ Đức Trọng (3t)
Nguyễn Phương Thảo (3t)
Đã hoàn thành
3414h55 05/05/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangKhông được chấp nhận
3513h00 06/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
3613h00 06/05/2020online3NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
3713h00 08/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
3814h55 08/05/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangĐược chấp nhận
3915h50 08/05/20201NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu TrangBị hủy
4013h00 12/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
4113h00 13/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
4213h00 15/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
4313h00 19/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
4413h00 20/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
4513h00 22/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
4613h00 26/05/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
4713h00 27/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
4813h00 29/05/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
4913h00 02/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
5013h00 03/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
5113h00 05/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
5213h00 09/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
5313h00 10/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
5413h00 12/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
5513h00 16/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
5613h00 17/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
5713h00 19/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
5813h00 23/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
5913h00 24/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
6013h00 26/06/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
6113h00 30/06/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
6213h00 01/07/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
6313h00 03/07/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
6413h00 07/07/2020B1033NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
6513h00 08/07/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận
6613h00 10/07/2020B1032NA22A-T
Trung Văn 3
Hồ Thị Thu Trang ...Được chấp nhận