Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Đào Thị Lan Hương1971024009Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA2201NDịch Nghe 1154141
2NA22A-TDịch Nghe 2204141

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 25/01/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan Hương Agriculture- Short – ...Đã hoàn thành
208h55 26/01/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan Hương Population Short –te ...Đã hoàn thành
308h55 01/02/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngAgriculture-listing m ...Đã hoàn thành
408h55 02/02/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngPopulation listing ma ...Đã hoàn thành
508h55 01/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngIndustry-Taking notes ...Đã hoàn thành
608h55 02/03/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngEnvironment Short –te ...Đã hoàn thành
708h55 08/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngForestry- listing mai ...Đã hoàn thành
808h55 09/03/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngEnvironment Taking no ...Đã hoàn thành
908h55 15/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngForestry-Taking notes ...Đã hoàn thành
1008h55 16/03/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngEducation listing mai ...Đã hoàn thành
1108h55 22/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngFishery- Observing, u ...Được chấp nhận
1208h55 23/03/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngEducation Taking note ...Đã hoàn thành
1308h55 29/03/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngFood safety- Observin ...Đã hoàn thành
1408h55 30/03/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan Hương Economics Observing, ...Đã hoàn thành
1508h55 05/04/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngFood safety- Observin ...Đã hoàn thành
1608h55 06/04/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngEconomics Taking not ...Đã hoàn thành
1708h55 12/04/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngEnergy-Sumarizing, pa ...Được chấp nhận
1808h55 13/04/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngHealthcare&welfare Ob ...Đã hoàn thành
1908h55 19/04/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngEnergy- taking notes ...Đã hoàn thành
2008h55 20/04/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngHealthcare&welfare Ob ...Đã hoàn thành
2108h55 26/04/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngConstruction-taking n ...Đã hoàn thành
2208h55 27/04/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngInvestment Sumarizing ...Đã hoàn thành
2308h55 03/05/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngConstruction- summari ...Đã hoàn thành
2408h55 04/05/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan Hương Investment Taking no ...Đã hoàn thành
2508h55 10/05/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngMass media-Short –ter ...Đã hoàn thành
2608h55 11/05/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngCity planning Sumariz ...Đã hoàn thành
2708h55 15/05/2021A6022NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngKhông được chấp nhận
2809h50 15/05/2021A6022NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngReview- test ...Đã hoàn thành
2908h55 17/05/2021A6013NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngMass media-Short –ter ...Đã hoàn thành
3008h55 18/05/2021A6023NA2201N
Dịch Nghe 1
Đào Thị Lan HươngReview- Test ...Bị hủy
3113h00 21/05/2021online5NA22A-T
Dịch Nghe 2
Đào Thị Lan HươngReview- Test ...Đã hoàn thành