Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Bùi Thị Mai Anh1971024030Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2501CAnh Văn Chuyên Ngành294545
2NA2601HViết Tiếng Anh 116030
3QT2601NAnh Văn Cơ Sở 225075

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 07/02/2023C1042NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
208h55 07/02/2023B1033QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
307h00 08/02/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 1: Computer User ...Nguyễn Trung Đức (3t)
Đã hoàn thành
409h50 08/02/2023B1032QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
507h00 14/02/2023C1042NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
608h55 14/02/2023B1033QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
707h00 15/02/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 2: Computer Arch ...Nguyễn Trung Đức (3t)
Đã hoàn thành
809h50 15/02/2023B1032QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
907h00 21/02/2023C1042NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1008h55 21/02/2023B1033QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1107h00 22/02/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 3: Computer Appl ...Nguyễn Trung Đức (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Đã hoàn thành
1209h50 22/02/2023B1032QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1307h00 28/02/2023C1042NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1408h55 28/02/2023B1033QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1507h00 01/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 4: Peripherals ...Nguyễn Trung Đức (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Đã hoàn thành
1609h50 01/03/2023B1032QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1707h00 07/03/2023C1042NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1808h55 07/03/2023B1033QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1907h00 08/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 5: Former Studen ...Nguyễn Trung Đức (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Đã hoàn thành
2009h50 08/03/2023B1032QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2107h00 14/03/2023C1042NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2208h55 14/03/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2307h00 15/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 6: Operating Sys ...Nguyễn Trung Đức (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Đã hoàn thành
2409h50 15/03/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2507h00 21/03/2023C1042NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2608h55 21/03/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2707h00 22/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 7: Graphical Use ...Nguyễn Trung Đức (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Đã hoàn thành
2809h50 22/03/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
2907h00 28/03/2023C1042NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3008h55 28/03/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3107h00 29/03/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 8: Applications ...Nguyễn Trung Đức (3t)
Dương Đức Hoạt (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Đã hoàn thành
3209h50 29/03/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3307h00 04/04/2023C1042NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3408h55 04/04/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3507h00 05/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 9: Multimedia ...Nguyễn Trung Đức (3t)
Dương Đức Hoạt (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Đã hoàn thành
3609h50 05/04/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3707h00 11/04/2023C1042NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3808h55 11/04/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
3907h00 12/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 10: Computing Su ...Nguyễn Trung Đức (3t)
Dương Đức Hoạt (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Đã hoàn thành
4009h50 12/04/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
4107h00 18/04/2023C1042NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
4208h55 18/04/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
4307h00 19/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 11: Networks ...Dương Đức Hoạt (3t)
Đã hoàn thành
4409h50 19/04/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
4507h00 25/04/2023C1042NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
4608h55 25/04/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
4707h00 26/04/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 12: The Internet ...Dương Đức Hoạt (3t)
Đoàn Quốc Anh (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
Đã hoàn thành
4809h50 26/04/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
4907h00 02/05/2023C1042NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
5008h55 02/05/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
5107h00 03/05/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 13: The World Wi ...Đoàn Quốc Anh (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Dương Đức Hoạt (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
Đã hoàn thành
5209h50 03/05/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
5307h00 09/05/2023C1042NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
5408h55 09/05/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
5507h00 10/05/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 14: Websites ...Đoàn Quốc Anh (3t)
Hoàng Hữu Cường (3t)
Lưu Đức Đạt (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Dương Đức Hoạt (3t)
Nguyễn Bùi Đức Tâm (3t)
Vũ Thị Minh Thư (3t)
Nguyễn Đức Tùng (3t)
Đã hoàn thành
5609h50 10/05/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
5707h00 16/05/2023C1042NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
5808h55 16/05/2023C2023QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
5907h00 17/05/2023C3033CT2501C
Anh Văn Chuyên Ngành
Bùi Thị Mai AnhUnit 15: Webpage Crea ...Nguyễn Trung Đức (3t)
Dương Đức Hoạt (3t)
Hồ Thu Loan (3t)
Nguyễn Thế Hải (3t)
Đã hoàn thành
6009h50 17/05/2023C2022QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
6107h00 23/05/2023B1032NA2601H
Viết Tiếng Anh 1
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
6208h55 23/05/2023B1033QT2601N
Anh Văn Cơ Sở 2
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận