Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Thu Huyền1971024017Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA22A-NA23A-TVăn Học Anh - Mỹ303942
2CT2501CAnh Văn Cơ Sở 153079

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 27/08/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...Đã hoàn thành
208h55 03/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
308h55 10/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...Đã hoàn thành
408h55 17/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...Đã hoàn thành
508h55 24/09/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
613h00 27/09/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
713h00 29/09/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
813h00 30/09/2021C3022CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
908h55 01/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 1: The gift of t ...Đã hoàn thành
1013h00 04/10/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1113h00 06/10/2021C3022CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1213h00 07/10/2021C3022CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1308h55 08/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...Đã hoàn thành
1413h00 11/10/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1513h00 13/10/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1613h00 14/10/2021C3022CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1708h55 15/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...Đã hoàn thành
1813h00 18/10/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
1913h00 20/10/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2013h00 21/10/2021C3022CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2108h55 22/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...Đã hoàn thành
2213h00 25/10/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2313h00 27/10/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2413h00 28/10/2021C3022CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2508h55 29/10/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 2: My Oedipus Co ...Đã hoàn thành
2613h00 01/11/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2713h00 03/11/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2813h00 04/11/2021C3022CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
2908h55 05/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Jane Eyre Abo ...Đã hoàn thành
3013h00 08/11/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
3113h00 10/11/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
3213h00 11/11/2021C3022CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
3308h55 12/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnUnit 3: Jane Eyre( co ...Đã hoàn thành
3413h00 15/11/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
3513h00 17/11/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
3613h00 18/11/2021C3022CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
3708h55 19/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐã hoàn thành
3813h00 22/11/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
3913h00 24/11/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
4013h00 25/11/2021C3022CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
4108h55 26/11/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐã hoàn thành
4213h00 29/11/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
4313h00 01/12/2021C3023CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
4413h00 02/12/2021C3022CT2501C
Anh Văn Cơ Sở 1
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐược chấp nhận
4508h55 03/12/2021C1013NA22A-NA23A-T
Văn Học Anh - Mỹ
Nguyễn Thị Thu HuyềnĐã hoàn thành