Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phan Thị Mai Hương1971024025Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1DL-PL24Anh Văn Cơ Sở 2234171
2NA22A-TNói 6211238

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h00 25/01/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thùy Linh (3t)
Đã hoàn thành
208h55 26/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngĐã hoàn thành
308h55 28/01/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t)
Nguyễn Đức Huy (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Bùi Văn Sâm (3t)
Được chấp nhận
413h00 01/02/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
508h55 02/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
608h55 04/02/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
713h00 01/03/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
808h55 02/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
908h55 04/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
1013h00 08/03/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thùy Linh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Đã hoàn thành
1108h55 09/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngĐã hoàn thành
1208h55 11/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t)
Bùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Nguyễn Đức Huy (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Bùi Văn Sâm (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Hoàng Quốc Trung (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
1313h00 15/03/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thùy Linh (3t)
Sý Thầu Bảo Sơn (3t)
Nguyễn Thị Thảo (3t)
Phùng Thị Thu Trang (3t)
Nguyễn Thị Thu Uyên (3t)
Đã hoàn thành
1408h55 16/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngĐã hoàn thành
1508h55 18/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Đã hoàn thành
1613h00 22/03/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thế Dương (3t)
Lê Thị Ngọc Hà (3t)
Đã hoàn thành
1708h55 23/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t)
Lương Thị Trà Giang (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Bùi Văn Sâm (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
1807h00 25/03/2021a5062DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (2t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (2t)
Cù Thế Huy (2t)
Lê Tùng Hưng (2t)
Đinh Như Lượng (2t)
Đồng Xuân Lưu (2t)
Đặng Duy Thành (2t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (2t)
Đã hoàn thành
1908h55 25/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
2013h00 29/03/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thùy Linh (3t)
Được chấp nhận
2115h50 29/03/2021B1022NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
2208h55 30/03/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Trần Phương Anh (3t)
Nguyễn Thị Linh Chi (3t)
Bùi Thái Dương (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Nguyễn Đức Huy (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
2308h55 01/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t)
Bùi Thái Dương (3t)
Lương Thị Trà Giang (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
2413h00 05/04/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
2508h55 06/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngNguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Bùi Thái Dương (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
2608h55 08/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t)
Bùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
2713h00 12/04/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
2808h55 13/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Đã hoàn thành
2908h55 15/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngTrần Phương Anh (3t)
Bùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Hoàng Quốc Trung (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Đã hoàn thành
3013h00 19/04/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
3108h55 20/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Đinh Như Lượng (3t)
Đồng Xuân Lưu (3t)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t)
Đỗ Thanh Thanh (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Được chấp nhận
3208h55 22/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngBùi Thái Dương (3t)
Nguyễn Thị Minh Hòa (3t)
Nguyễn Đức Huy (3t)
Cù Thế Huy (3t)
Lê Tùng Hưng (3t)
Hoàng Thị Lệ Nhân (3t)
Đặng Duy Thành (3t)
Coóc Tiến Trung (3t)
Nguyễn Xuân Việt Tuấn (3t)
Được chấp nhận
3313h00 26/04/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
3408h55 27/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
3508h55 29/04/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
3613h00 03/05/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
3708h55 04/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
3808h55 06/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
3913h00 10/05/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
4008h55 11/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
4108h55 13/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
4213h00 17/05/2021B1023NA22A-T
Nói 6
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
4308h55 18/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận
4408h55 20/05/2021A5063DL-PL24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phan Thị Mai HươngĐược chấp nhận