Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Lê Thị Thu Hoài06050008Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA21A-TTrung Văn 41887105

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 02/03/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 7: Từ mới, ngữ ph ...Điệp Trường Giang (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Phạm Đức Hiếu (3t)
Lê Thị Hồng (3t)
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t)
Nguyễn Thu Phương (3t)
Đồng Minh Thái (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Đã hoàn thành
213h00 06/03/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 7: bài khoá, bài ...Vũ Tuấn Anh (4t)
Phạm Thị Thu Hà (4t)
Phạm Đức Hiếu (4t)
Lê Thị Hồng (4t)
Nguyễn Ngọc Mỹ (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
Đã hoàn thành
308h55 06/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 7: đọc hiểu, nghe ...Trần Duy Anh (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Lê Thị Hồng (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Được chấp nhận
413h00 10/04/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 8: từ mới, ngữ ph ...Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
Được chấp nhận
508h55 13/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiĐược chấp nhận
613h00 17/04/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 8: bài tập, đọc h ...Nguyễn Tiến Tài (3t)
Đã hoàn thành
708h55 20/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 9: từ mới, ngữ ph ...Nguyễn Đức Trung (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Đã hoàn thành
813h00 24/04/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 9: bài tập, đọc h ...Trần Duy Anh (4t)
Phạm Thị Thu Hà (1t)
Phạm Đức Hiếu (1t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
Đã hoàn thành
908h55 27/04/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 10: từ mới, ngữ p ...Phạm Đức Hiếu (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Đã hoàn thành
1013h00 01/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...Được chấp nhận
1108h55 04/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 10: bài khoá, bài ...Nguyễn Đức Trung (3t)
Phạm Đức Hiếu (1t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Đã hoàn thành
1213h00 08/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 10: đọc hiểu, ngh ...Phạm Đức Hiếu (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
Đã hoàn thành
1308h55 11/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 11: từ mới, ngữ p ...Nguyễn Tiến Tài (3t)
Đồng Minh Thái (1t)
Vũ Thái Dương (1t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Đã hoàn thành
1413h00 15/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 11: bài tập, đọc ...Điệp Trường Giang (4t)
Trần Duy Anh (4t)
Phạm Thị Thu Hà (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
Nguyễn Thế Việt (4t)
Đã hoàn thành
1508h55 18/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 12: từ mới, ngữ p ...Vũ Tuấn Anh (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t)
Điệp Trường Giang (3t)
Đã hoàn thành
1613h00 22/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 12: bài tập, đọc ...Nguyễn Đức Trung (4t)
Phạm Thị Thu Hà (4t)
Phạm Đức Hiếu (4t)
Nguyễn Ngọc Mỹ (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Đã hoàn thành
1708h55 25/05/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 13: từ mới, ngữ p ...Phạm Thị Thu Hà (3t)
Phạm Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Đã hoàn thành
1813h00 29/05/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 13: đọc hiểu, ngh ...Phạm Thị Thu Hà (4t)
Bùi Duy Hiệp (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
Đã hoàn thành
1908h55 01/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 14: từ mới, ngữ p ...Vũ Thái Dương (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Phạm Đức Hiếu (3t)
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Nguyễn Thế Việt (3t)
Đã hoàn thành
2013h00 05/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu Hoài ...Phạm Thị Thu Hà (4t)
Phạm Đức Hiếu (1t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
Đã hoàn thành
2108h55 08/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 15: từ mới, ngữ p ...Vũ Thái Dương (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Đã hoàn thành
2213h00 12/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 15: bài tập Đọc h ...Vũ Thái Dương (4t)
Phạm Thị Thu Hà (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
Đã hoàn thành
2308h55 15/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 16: từ mới, ngữ p ...Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Ngọc Mỹ (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Nguyễn Thế Việt (3t)
Đã hoàn thành
2413h00 19/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 16: bài khoá, bài ...Vũ Tuấn Anh (4t)
Phạm Thị Thu Hà (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Đồng Minh Thái (1t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
Đã hoàn thành
2508h55 22/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 17: từ mới, ngữ p ...Vũ Tuấn Anh (3t)
Vũ Thái Dương (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Bùi Duy Hiệp (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Đã hoàn thành
2613h00 26/06/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 17: bài tập, nghe ...Vũ Thái Dương (4t)
Phạm Thị Thu Hà (4t)
Bùi Duy Hiệp (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Nguyễn Đức Trung (4t)
Đã hoàn thành
2708h55 29/06/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 18: từ mới, ngữ p ...Phạm Đức Hiếu (1t)
Đã hoàn thành
2813h00 03/07/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiBài 18: bài tập, đọc ...Nguyễn Đức Trung (4t)
Phạm Thị Thu Hà (4t)
Phạm Đức Hiếu (4t)
Nguyễn Tiến Tài (4t)
Đã hoàn thành
2908h55 06/07/2020C2033NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiÔn tập cuối kỳ ...Vũ Thái Dương (3t)
Phạm Thị Thu Hà (3t)
Nguyễn Tiến Tài (3t)
Nguyễn Đức Trung (3t)
Đã hoàn thành
3013h00 10/07/2020B1014NA21A-T
Trung Văn 4
Lê Thị Thu HoàiÔn tập cuối kỳ ...Được chấp nhận