Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phạm Thị Thúy02050022Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA22Nghe 436642
2NA23Nói 231345

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 04/03/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListen and take notes ...Đã hoàn thành
208h55 06/03/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyFriendship ...Đã hoàn thành
308h55 08/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyListen and take notes ...Được chấp nhận
408h55 10/04/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyFriendship(cont) ...Được chấp nhận
508h55 15/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyIII. Tỷ gia hối đoái ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Đã hoàn thành
608h55 17/04/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyListen and take notes ...Được chấp nhận
708h55 22/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị ThúyĐược chấp nhận
808h55 24/04/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị ThúyĐược chấp nhận
908h55 29/04/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
1008h55 01/05/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
1108h55 06/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
1208h55 08/05/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
1308h55 13/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
1408h55 15/05/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
1508h55 20/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
1608h55 22/05/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
1708h55 27/05/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
1808h55 29/05/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
1908h55 03/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
2008h55 05/06/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
2108h55 10/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
2208h55 12/06/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
2308h55 17/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
2408h55 19/06/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
2508h55 24/06/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
2608h55 26/06/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
2708h55 01/07/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
2808h55 03/07/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
2908h55 08/07/2020C2023NA22
Nghe 4
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận
3008h55 10/07/2020C2013NA23
Nói 2
Phạm Thị Thúy ...Được chấp nhận