Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Hà Anh1971025004Cơ sở cơ bản

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA24Dẫn Luận Ngôn Ngữ203030
2QT23N-M-KVăn Bản Học403030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 23/08/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChương 1. Tổng quan v ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Đã hoàn thành
209h50 24/08/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần C ...Đã hoàn thành
307h00 30/08/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. T ...Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Đã hoàn thành
409h50 31/08/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (Tiếp) Bài 2. ...Đã hoàn thành
507h00 06/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3: Phân loại các ...Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Đã hoàn thành
609h50 07/09/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) Bài tập ...Đã hoàn thành
707h00 13/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh2. Nguyên âm ...Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Đã hoàn thành
809h50 14/09/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
907h00 20/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhNguyên âm (tiếp) 3. ...Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Đã hoàn thành
1009h50 21/09/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Kỹ thuật soạn ...Nguyễn Đức Lâm (2t)
Lê Tùng Hưng (2t)
Đã hoàn thành
1107h00 27/09/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhPhụ âm (tiếp) 4. Các ...Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Đã hoàn thành
1209h50 28/09/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 4. Quy trình soạn ...Bùi Huy Hùng (2t)
Nguyễn Đức Lâm (2t)
Nguyễn Hoàng Long (2t)
Nguyễn Trọng Vĩ (2t)
Đã hoàn thành
1307h00 04/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh5. Sự biến đổi ngữ âm ...Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
1409h50 05/10/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5 (tiếp) ...Bùi Huy Hùng (2t)
Nguyễn Hoàng Long (2t)
Đã hoàn thành
1507h00 11/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
1609h50 12/10/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5 (tiếp) ...Bùi Huy Hùng (2t)
Nguyễn Hoàng Long (2t)
Đã hoàn thành
1707h00 18/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh2. Các loại chữ viết ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Lê Thị Phương Lan (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
1809h50 19/10/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5 (tiếp) ...Đã hoàn thành
1907h00 25/10/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. Ý ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
2009h50 26/10/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhĐược chấp nhận
2107h00 01/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Lê Thị Phương Lan (1t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Phạm Thị Quỳnh (2t)
Nguyễn Đức Trung (2t)
Đã hoàn thành
2209h50 02/11/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5(tiếp) ...Đã hoàn thành
2307h00 08/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Nguyễn Đức Trung (2t)
Đã hoàn thành
2407h55 09/11/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5 (tiếp) ...Nguyễn Hoàng Long (2t)
Đã hoàn thành
2509h50 09/11/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 1 ...Đã hoàn thành
2607h00 15/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChương 4. Ngữ pháp Bà ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Phạm Đức Sơn (2t)
Đã hoàn thành
2709h50 16/11/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhChương 2. QUẢN LÝ VB ...Nguyễn Hoàng Long (2t)
Đã hoàn thành
2807h00 22/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Phương thức NP ...Nguyễn Tùng Dương (2t)
Nguyễn Duy Hiếu (2t)
Trần Thị Thúy Ngân (2t)
Nguyễn Đức Trung (2t)
Nguyễn Thùy Ngân (2t)
Đã hoàn thành
2909h50 23/11/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhVB đi (tiếp) 3. Tổ ch ...Nguyễn Hoàng Long (2t)
Trần Hoàng Việt (2t)
Vũ Mai Lâm (2t)
Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2t)
Nguyễn Xuân Huy (1t)
Nguyễn Thị Dương (2t)
Nguyễn Thị Ngọc Anh (2t)
Đã hoàn thành
3007h00 29/11/2021C1012NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBị hủy
3107h55 30/11/2021online2QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBị hủy
3209h50 30/11/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhQLVB đến (tiếp) QL sử ...Nguyễn Thị Ngọc Anh (2t)
Đã hoàn thành
3307h55 02/12/2021Online4NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Phạm trù NP Bà ...Phạm Minh Hiếu (4t)
Nguyễn Duy Hiếu (4t)
Trần Thị Thúy Ngân (4t)
Nguyễn Thùy Ngân (4t)
Phạm Đức Sơn (4t)
Nguyễn Tùng Dương (4t)
Đã hoàn thành
3408h55 02/12/2021Online4NA24
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhKhông được chấp nhận
3509h50 07/12/2021C2032QT23N-M-K
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 2 ...Nguyễn Hoàng Long (2t)
Đã hoàn thành