Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phạm Thị Thúy02050022Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT-DC-MT24Anh Văn Cơ Sở 2247590
2NA2201Từ Vựng134049

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 25/01/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 1: The real you ...Đã hoàn thành
208h55 28/01/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1: Introduction ...Đã hoàn thành
308h55 29/01/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 1: The real you( ...Đã hoàn thành
408h55 01/02/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyĐược chấp nhận
508h55 04/02/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyĐược chấp nhận
608h55 05/02/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyĐược chấp nhận
708h55 01/03/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyĐược chấp nhận
808h55 04/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyĐược chấp nhận
908h55 05/03/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyĐược chấp nhận
1008h55 08/03/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 1: The real you ...Đã hoàn thành
1108h55 11/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1(cont) ...Đã hoàn thành
1208h55 12/03/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 1: The real you ...Đã hoàn thành
1308h55 15/03/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 1: The real you ...Trương Văn Huân (3t)
Đặng Thị Linh (1t)
Trương Đăng Khoa (1t)
Phạm Đức Thủy (1t)
Đỗ Xuân Toàn (1t)
Đã hoàn thành
1408h55 18/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1(cont) ...Đã hoàn thành
1508h55 19/03/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 2: Winning or lo ...Vũ Mạnh Đức (1t)
Đặng Thị Linh (1t)
Nguyễn Văn Thăng (1t)
Hoàng Mạnh Tiến (1t)
Trương Văn Huân (3t)
Đã hoàn thành
1608h55 22/03/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 2: Winning or lo ...Vũ Mạnh Đức (1t)
Trương Văn Huân (1t)
Đặng Thị Linh (1t)
Nguyễn Viết Thái (1t)
Đỗ Xuân Toàn (1t)
Đã hoàn thành
1708h55 25/03/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyUnit 1(cont) ...Sý Thầu Bảo Sơn (1t)
Nguyễn Thế Dương (1t)
Đã hoàn thành
1808h55 26/03/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 2: Winning or lo ...Được chấp nhận
1908h55 29/03/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 2: Winning or lo ...Trịnh Hoàng Anh (1t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Trương Đăng Khoa (1t)
Trần Khang Minh (1t)
Nguyễn Xuân Quang (1t)
Nguyễn Viết Thái (1t)
Lê Phi Trọng (1t)
Đỗ Xuân Toàn (3t)
Đã hoàn thành
2008h55 01/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...Đã hoàn thành
2108h55 02/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 2: Winning or lo ...Vũ Mạnh Đức (1t)
Trương Văn Huân (1t)
Trịnh Hoàng Anh (1t)
Đã hoàn thành
2208h55 05/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 3: Town and Coun ...Trương Văn Huân (1t)
Đặng Thị Linh (1t)
Vũ Minh Quân (1t)
Nguyễn Văn Thăng (1t)
Vũ Mạnh Đức (1t)
Đã hoàn thành
2308h55 08/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...Phạm Đức Hiếu (1t)
Phan Thị Hồng Minh (1t)
Nguyễn Thị Thảo (1t)
Đã hoàn thành
2408h55 09/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 3: Town and Coun ...Nguyễn Văn Thăng (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Đặng Thị Linh (3t)
Trương Văn Huân (3t)
Vũ Mạnh Đức (3t)
Trịnh Hoàng Anh (3t)
Đã hoàn thành
2508h55 12/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 3: Town and Coun ...Vũ Mạnh Đức (1t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Đặng Thị Linh (1t)
Nguyễn Xuân Quang (1t)
Vũ Tiến Tâm (1t)
Đặng Thị Thạch Thảo (1t)
Nguyễn Văn Thăng (1t)
Phạm Đức Thủy (1t)
Đã hoàn thành
2608h55 15/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 2. Semasiolog ...Phạm Đức Hiếu (1t)
Đồng Đức Minh (1t)
Đã hoàn thành
2708h55 16/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 4: In the Spotli ...Đặng Thị Linh (1t)
Trương Văn Huân (3t)
Trịnh Hoàng Anh (1t)
Vũ Mạnh Đức (1t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Trần Khang Minh (1t)
Vũ Minh Quân (1t)
Nguyễn Văn Thăng (1t)
Hoàng Mạnh Tiến (1t)
Đã hoàn thành
2808h55 19/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 4: In the Spotli ...Vũ Mạnh Đức (3t)
Trương Văn Huân (3t)
Đặng Thị Linh (3t)
Nguyễn Viết Thái (1t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Phạm Đức Thủy (1t)
Đã hoàn thành
2908h55 22/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Sý Thầu Bảo Sơn (1t)
Nguyễn Thế Dương (3t)
Phạm Đức Hiếu (3t)
Đã hoàn thành
3008h55 23/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 4: In the Spotli ...Trương Văn Huân (3t)
Vũ Mạnh Đức (1t)
Đặng Thị Linh (3t)
Trần Khang Minh (1t)
Đào Anh Ngọc (1t)
Vũ Tiến Tâm (1t)
Phạm Đức Thủy (1t)
Hoàng Mạnh Tiến (1t)
Đã hoàn thành
3113h55 24/04/2021B1053CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyĐã hoàn thành
3208h55 26/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 4: In the Spotli ...Đã hoàn thành
3308h55 29/04/2021A6013NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Được chấp nhận
3408h55 30/04/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyĐược chấp nhận
3508h55 03/05/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 4(cont) ...Đã hoàn thành
3608h55 06/05/2021A6014NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Phạm Đức Hiếu (1t)
Sý Thầu Bảo Sơn (1t)
Nguyễn Thị Thảo (1t)
Đã hoàn thành
3708h55 07/05/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 5: Gifts ...Vũ Mạnh Đức (1t)
Trương Văn Huân (1t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Đặng Thị Linh (3t)
Nguyễn Viết Thái (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Đã hoàn thành
3813h55 08/05/2021B1054CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyĐã hoàn thành
3908h55 10/05/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 5: Gifts(cont) ...Trịnh Hoàng Anh (1t)
Vũ Mạnh Đức (3t)
Trương Văn Huân (3t)
Đặng Thị Linh (3t)
Nguyễn Xuân Quang (1t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Đã hoàn thành
4008h55 13/05/2021A6014NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Phạm Đức Hiếu (1t)
Đồng Đức Minh (1t)
Đã hoàn thành
4108h55 14/05/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 5: Gifts(cont) ...Đã hoàn thành
4213h55 15/05/2021B1054CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyBị hủy
4308h55 17/05/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 5: Gifts(cont) ...Vũ Minh Quân (1t)
Phạm Đức Thủy (1t)
Đặng Thị Linh (3t)
Vũ Mạnh Đức (3t)
Trương Văn Huân (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Đã hoàn thành
4408h55 20/05/2021A6014NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyChapter 3. Figures of ...Đã hoàn thành
4508h55 21/05/2021A5013CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyUnit 5: Gifts(cont) ...Đã hoàn thành
4613h55 22/05/2021B1054CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyKhông được chấp nhận
4709h50 24/05/2021online2CT-DC-MT24
Anh Văn Cơ Sở 2
Phạm Thị ThúyRevision ...Đã hoàn thành
4808h55 27/05/2021online4NA2201
Từ Vựng
Phạm Thị ThúyRevision ...Đã hoàn thành