Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Việt Anh11050006Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT23N-MAnh Văn Cơ Sở 226375

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 02/03/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
208h55 06/03/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
307h00 06/04/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
408h55 10/04/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
507h00 13/04/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
608h55 17/04/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh1.3. Mạng 2 cửa Chươn ...Trần Ngọc Khang (2t)
Đã hoàn thành
707h00 20/04/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
808h55 24/04/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt AnhĐược chấp nhận
907h00 27/04/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
1008h55 01/05/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
1107h00 04/05/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
1208h55 08/05/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
1307h00 11/05/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
1408h55 15/05/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
1507h00 18/05/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
1608h55 22/05/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
1707h00 25/05/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
1808h55 29/05/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
1907h00 01/06/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
2008h55 05/06/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
2107h00 08/06/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
2208h55 12/06/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
2307h00 15/06/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
2408h55 19/06/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
2507h00 22/06/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
2608h55 26/06/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
2707h00 29/06/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
2808h55 03/07/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
2907h00 06/07/2020B2022QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận
3008h55 10/07/2020B2023QT23N-M
Anh Văn Cơ Sở 2
Nguyễn Việt Anh ...Được chấp nhận