Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Bùi Thị Tuyết Mai09050021Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA23Nghe 4264251

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 26/01/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết MaiUnit 1 ...Cao Thị Thanh Huyền (1t)
Lê Minh Khánh (1t)
Vũ Thị Mai (1t)
Vũ Hà My (1t)
Bùi Thế Nam (3t)
Nguyễn Thị Nguyệt (1t)
Nguyễn Thị Thu Phương (1t)
Phạm Thị Quỳnh (1t)
Nguyễn Hoàng Sơn (3t)
Đàm Thị Minh Tâm (1t)
Bùi Thị Hải Yến (1t)
Đã hoàn thành
208h55 02/02/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mainghi covid ...Được chấp nhận
308h55 02/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Mainghi covid ...Được chấp nhận
408h55 09/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 2 ...Đã hoàn thành
508h55 16/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 3 ...Đã hoàn thành
608h55 23/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 4 ...Bùi Thế Nam (2t)
Nguyễn Hoàng Sơn (1t)
Nguyễn Anh Tiệp (1t)
Đã hoàn thành
708h55 30/03/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 5 ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t)
Vũ Thị Mai (1t)
Bùi Thế Nam (2t)
Nguyễn Thị Nguyệt (1t)
Nguyễn Thị Thu Phương (1t)
Phạm Thị Quỳnh (1t)
Nguyễn Hoàng Sơn (1t)
Đàm Thị Minh Tâm (1t)
Phạm Thị Phương Thảo (1t)
Bùi Thị Xuân Thùy (1t)
Cao Thị Thanh Huyền (1t)
Đã hoàn thành
808h55 06/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maireview test 1 ...Đinh Thị Thanh Hằng (1t)
Nguyễn Thị Thu Phương (1t)
Bùi Thị Hải Yến (1t)
Đã hoàn thành
908h55 13/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 6 ...Đã hoàn thành
1008h55 20/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 7 ...Đào Thị Thùy Dung (1t)
Cao Thị Thanh Huyền (1t)
Lê Minh Khánh (1t)
Đào Thị La (1t)
Vũ Hà My (1t)
Vũ Thị Mai (1t)
Bùi Thế Nam (2t)
Nguyễn Thị Nguyệt (1t)
Nguyễn Thị Thu Phương (3t)
Phạm Thị Phương Thảo (1t)
Nguyễn Anh Tiệp (1t)
Bùi Thị Hải Yến (1t)
Đã hoàn thành
1108h55 27/04/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 8 ...Đã hoàn thành
1208h55 04/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maireview test 2 ...Đã hoàn thành
1308h55 11/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 9 ...Đã hoàn thành
1409h50 15/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10 ...Đã hoàn thành
1508h55 18/05/2021A6043NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 10 ...Đã hoàn thành
1609h50 25/05/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 11 ...Đã hoàn thành
1709h50 01/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết MaiBị hủy
1818h45 03/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết MaiKhông được chấp nhận
1913h55 04/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết Maiunit 12 revision ...Được chấp nhận
2015h50 04/06/2021online3NA23
Nghe 4
Bùi Thị Tuyết MaiKhông được chấp nhận