Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Nhung02050015Giáo dục thể chất

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QTK-PL25Thể Dục Aerobics37030
2QTN-M25Thể Dục Aerobics50030
3FAE31011-1Thể dục Aerobics42030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h55 28/09/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
207h55 29/09/2021NHATAP13QTN-M25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
307h55 02/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
407h55 05/10/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
507h55 06/10/2021NHATAP13QTN-M25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
607h55 09/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
707h55 12/10/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
807h55 13/10/2021NHATAP13QTN-M25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
907h55 16/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1007h55 19/10/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1107h55 20/10/2021NHATAP13QTN-M25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1207h55 23/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1307h55 26/10/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1407h55 27/10/2021NHATAP13QTN-M25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1507h55 30/10/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1607h55 02/11/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1707h55 03/11/2021NHATAP13QTN-M25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1807h55 06/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
1907h55 09/11/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2007h55 10/11/2021NHATAP13QTN-M25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2107h55 13/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2207h55 16/11/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2307h55 17/11/2021NHATAP13QTN-M25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2407h55 20/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2507h55 23/11/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2607h55 24/11/2021NHATAP13QTN-M25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2707h55 27/11/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2807h55 30/11/2021NHATAP13QTK-PL25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
2907h55 01/12/2021NHATAP13QTN-M25
Thể Dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
3007h55 04/12/2021NHATAP13FAE31011-1
Thể dục Aerobics
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận