Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Bùi Thị Mai Anh1971024030Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1PL22-QT22KAnh Văn Cơ Sở 4330105

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 02/03/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
209h50 04/03/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
309h50 06/03/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
408h55 06/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
509h50 08/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
609h50 10/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
708h55 13/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
809h50 15/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
909h50 17/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1008h55 20/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1109h50 22/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1209h50 24/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai AnhĐược chấp nhận
1308h55 27/04/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
1409h50 29/04/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
1509h50 01/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
1608h55 04/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
1709h50 06/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
1809h50 08/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
1908h55 11/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
2009h50 13/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
2109h50 15/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
2208h55 18/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
2309h50 20/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
2409h50 22/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
2508h55 25/05/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
2609h50 27/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
2709h50 29/05/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
2808h55 01/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
2909h50 03/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
3009h50 05/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
3108h55 08/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
3209h50 10/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
3309h50 12/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
3408h55 15/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
3509h50 17/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
3609h50 19/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
3708h55 22/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
3809h50 24/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
3909h50 26/06/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
4008h55 29/06/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
4109h50 01/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
4209h50 03/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
4308h55 06/07/2020B2033PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
4409h50 08/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận
4509h50 10/07/2020B2032PL22-QT22K
Anh Văn Cơ Sở 4
Bùi Thị Mai Anh ...Được chấp nhận