Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Hoàng Hải Vân1971025005Cơ sở cơ bản

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT2601Toán Cao Cấp331827
2DC26-MT26Toán Cao Cấp251827

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 06/02/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânĐã hoàn thành
213h55 06/02/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânĐã hoàn thành
308h55 13/02/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânĐã hoàn thành
413h55 13/02/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânĐã hoàn thành
508h55 20/02/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânĐã hoàn thành
613h55 20/02/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânĐã hoàn thành
708h55 27/02/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânBị hủy
813h55 27/02/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânBị hủy
908h55 06/03/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânNguyễn Ngọc Quân (3t)
Lê Dương Sơn (3t)
Phạm Hùng Thế (3t)
Hà Nhật Việt (3t)
Đã hoàn thành
1013h55 06/03/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânBùi Quỳnh Như (3t)
Nguyễn Minh Thắng (3t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Hà Quốc Huy (1t)
Lê Mạnh Duy (1t)
Quản Thành Đạt (1t)
Đã hoàn thành
1108h55 13/03/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânBùi Văn Giỏi (3t)
Nguyễn Minh Hải (2t)
Nguyễn Văn Hiến (3t)
Trần Khánh Huy (3t)
Nguyễn Bình Minh (1t)
Nguyễn Ngọc Quân (3t)
Lê Dương Sơn (3t)
Trịnh Xuân Thành (1t)
Phạm Hùng Thế (3t)
Hà Nhật Việt (3t)
Đã hoàn thành
1213h55 13/03/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânVũ Tuấn Anh (3t)
Lê Mạnh Duy (3t)
Nguyễn Tiến Dũng (2t)
Bùi Ngô Đức Đại (3t)
Quản Thành Đạt (1t)
Nguyễn Việt Hoàng (1t)
Đoàn Thanh Nhật (1t)
Nguyễn Minh Thắng (3t)
Bùi Quỳnh Như (3t)
Trần Hữu Toàn (2t)
Phạm Ngọc Trâm (1t)
Nguyễn Hoàng Anh Vũ (3t)
Đã hoàn thành
1308h55 20/03/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânBùi Văn Giỏi (3t)
Nguyễn Minh Hải (3t)
Nguyễn Ngọc Quân (3t)
Lê Dương Sơn (3t)
Hà Nhật Việt (3t)
Nguyễn Vũ Thành Công (2t)
Nguyễn Văn Hiến (2t)
Nguyễn Bình Minh (2t)
Nguyễn Ngọc Quỳnh (2t)
Trịnh Xuân Thành (2t)
Doãn Tất Thắng (2t)
Phạm Hùng Thế (2t)
Lê Thành Trung (2t)
Đã hoàn thành
1413h55 20/03/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânBùi Ngô Đức Đại (3t)
Vũ Minh Hiếu (3t)
Bùi Quỳnh Như (3t)
Nguyễn Trần Tuấn Thành (3t)
Nguyễn Minh Thắng (3t)
Đoàn Thanh Nhật (1t)
Phạm Ngọc Trâm (1t)
Hà Quốc Huy (1t)
Lê Thị Mai Anh (1t)
Đã hoàn thành
1508h55 27/03/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
1613h55 27/03/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
1708h55 03/04/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
1813h55 03/04/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
1908h55 10/04/2023C1043DC26-MT26
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận
2013h55 10/04/2023C2013CT2601
Toán Cao Cấp
Hoàng Hải VânĐược chấp nhận