Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Hữu Hoàng2111024002Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA21A-TNói 6122148
2NA22Nói 4372148

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 02/03/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu HoàngĐược chấp nhận
208h55 04/03/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu HoàngĐược chấp nhận
307h55 02/04/20203NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu HoàngBị hủy
414h55 02/04/20203NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu HoàngBị hủy
508h55 06/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu HoàngĐã hoàn thành
608h55 08/04/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu HoàngĐã hoàn thành
714h55 09/04/20203NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu HoàngĐã hoàn thành
808h55 13/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu HoàngĐã hoàn thành
914h55 13/04/20203NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu HoàngĐã hoàn thành
1008h55 15/04/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu HoàngĐã hoàn thành
1114h55 16/04/20203NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu HoàngĐã hoàn thành
1208h55 20/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu HoàngĐã hoàn thành
1314h55 20/04/20203NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu HoàngĐã hoàn thành
1408h55 22/04/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu HoàngĐã hoàn thành
1508h55 27/04/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...Đã hoàn thành
1608h55 29/04/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...Đã hoàn thành
1708h55 04/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...Đã hoàn thành
1808h55 06/05/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...Đã hoàn thành
1908h55 11/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
2008h55 13/05/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
2108h55 18/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
2208h55 20/05/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
2308h55 25/05/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
2408h55 27/05/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
2508h55 01/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
2608h55 03/06/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
2708h55 08/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
2808h55 10/06/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
2908h55 15/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
3008h55 17/06/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
3108h55 22/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
3208h55 24/06/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
3308h55 29/06/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
3408h55 01/07/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
3508h55 06/07/2020C2023NA22
Nói 4
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận
3608h55 08/07/2020C2033NA21A-T
Nói 6
Nguyễn Hữu Hoàng ...Được chấp nhận