Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Phạm Thị Hường1971021020Giáo dục thể chất

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT-QTN22-DC23-NA24ATCầu Lông54030
2NA25Điền Kinh39030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h55 29/09/2021NHATAP23NA25
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
213h55 30/09/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
307h55 06/10/2021NHATAP23NA25
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
413h55 07/10/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
507h55 13/10/2021NHATAP23NA25
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
613h55 14/10/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
707h55 20/10/2021NHATAP23NA25
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
813h55 21/10/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
907h55 27/10/2021NHATAP23NA25
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1013h55 28/10/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1107h55 03/11/2021NHATAP23NA25
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1213h55 04/11/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1307h55 10/11/2021NHATAP23NA25
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1413h55 11/11/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1507h55 17/11/2021NHATAP23NA25
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1613h55 18/11/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1707h55 24/11/2021NHATAP23NA25
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1813h55 25/11/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
1907h55 01/12/2021NHATAP23NA25
Điền Kinh
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận
2013h55 02/12/2021NHATAP13CT-QTN22-DC23-NA24AT
Cầu Lông
Phạm Thị HườngĐược chấp nhận