Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Trần Thị Ngọc Liên98020012Ngoại ngữ

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT22N-MAnh Văn Cơ Sở 42691105

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 02/03/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Đã hoàn thành
209h50 04/03/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
309h50 06/03/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
408h55 06/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t)
Cao Văn Thăng (1t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Đã hoàn thành
509h50 08/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
609h50 10/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
708h55 13/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Đã hoàn thành
809h50 15/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
909h50 17/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
1008h55 20/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
1109h50 22/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Việt Anh (1t)
Nguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
1209h50 24/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc LiênNguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
1308h55 27/04/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Đã hoàn thành
1409h50 29/04/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (1t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
1509h50 01/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
1608h55 04/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Việt Anh (3t)
Nguyễn Văn Dương (3t)
Nguyễn Trung Đức (3t)
Phạm Quốc Hưng (3t)
Lê Quốc Khánh (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Đã hoàn thành
1709h50 06/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Việt Anh (2t)
Nguyễn Văn Dương (2t)
Cao Văn Thăng (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
1809h50 08/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
1908h55 11/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (3t)
Phạm Thị Mai Anh (3t)
Nguyễn Quang Huy (1t)
Trần Huy Long (3t)
Đã hoàn thành
2009h50 13/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Nguyễn Trung Đức (1t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
2109h50 15/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Ngô Trung Hiếu (2t)
Đã hoàn thành
2208h55 18/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Đã hoàn thành
2309h50 20/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Đã hoàn thành
2409h50 22/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
2508h55 25/05/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Đã hoàn thành
2609h50 27/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Phạm Quyết Tiến (2t)
Nguyễn Văn Dương (2t)
Đã hoàn thành
2709h50 29/05/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
2808h55 01/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Đã hoàn thành
2909h50 03/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Trần Khánh Ly (2t)
Nguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
3009h50 05/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
3108h55 08/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Đã hoàn thành
3209h50 10/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Phạm Quyết Tiến (2t)
Nguyễn Văn Dương (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Đã hoàn thành
3309h50 12/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Trần Khánh Ly (2t)
Nguyễn Văn Dương (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
3408h55 15/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
Phạm Quyết Tiến (3t)
Đã hoàn thành
3509h50 17/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Trần Khánh Ly (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
3609h50 19/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
3708h55 22/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
3809h50 24/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Đã hoàn thành
3909h50 26/06/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Nguyễn Văn Dương (2t)
Trần Khánh Ly (2t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Phạm Quyết Tiến (2t)
Đã hoàn thành
4008h55 29/06/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Được chấp nhận
4109h50 01/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Được chấp nhận
4209h50 03/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Được chấp nhận
4308h55 06/07/2020B2053QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Được chấp nhận
4409h50 08/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Được chấp nhận
4509h50 10/07/2020B2052QT22N-M
Anh Văn Cơ Sở 4
Trần Thị Ngọc Liên ...Được chấp nhận