Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Hoàng Anh Tuấn1971025006Cơ sở cơ bản

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT2001MVăn Bản Học13645

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
108h55 10/01/2019B2053QT2001M
Văn Bản Học
Hoàng Anh TuấnGiới thiệu học phần C ...Đã hoàn thành
208h55 17/01/2019B2053QT2001M
Văn Bản Học
Hoàng Anh Tuấn4.Thẩm quyền ban hành ...Đã hoàn thành
308h55 24/01/2019B2053QT2001M
Văn Bản Học
Hoàng Anh Tuấn2.Các yếu tố của thể ...Được chấp nhận
408h55 21/02/2019B2053QT2001M
Văn Bản Học
Hoàng Anh TuấnĐược chấp nhận
508h55 28/02/2019B2053QT2001M
Văn Bản Học
Hoàng Anh TuấnĐược chấp nhận
608h55 07/03/2019B2053QT2001M
Văn Bản Học
Hoàng Anh TuấnĐược chấp nhận
708h55 14/03/2019B2053QT2001M
Văn Bản Học
Hoàng Anh TuấnĐược chấp nhận
808h55 21/03/2019B2053QT2001M
Văn Bản Học
Hoàng Anh TuấnĐược chấp nhận
908h55 28/03/2019B2053QT2001M
Văn Bản Học
Hoàng Anh TuấnĐược chấp nhận
1008h55 04/04/2019B2053QT2001M
Văn Bản Học
Hoàng Anh TuấnĐược chấp nhận
1108h55 11/04/2019B2053QT2001M
Văn Bản Học
Hoàng Anh TuấnĐược chấp nhận
1208h55 18/04/2019B2053QT2001M
Văn Bản Học
Hoàng Anh TuấnĐược chấp nhận
1308h55 25/04/2019B2053QT2001M
Văn Bản Học
Hoàng Anh TuấnĐược chấp nhận
1408h55 02/05/2019B2053QT2001M
Văn Bản Học
Hoàng Anh TuấnĐược chấp nhận
1508h55 09/05/2019B2053QT2001M
Văn Bản Học
Hoàng Anh TuấnĐược chấp nhận