Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Hà Anh1971025004Cơ sở cơ bản

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1NA22Dẫn Luận Ngôn Ngữ364242
2QT21N-QT22M-NVăn Bản Học354141
3VH21-VH22Văn Học Dân Gian94144

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
107h00 02/03/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần D ...Đã hoàn thành
208h55 02/03/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần V ...Đã hoàn thành
307h00 06/03/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhGiới thiệu học phần V ...Đã hoàn thành
409h50 06/03/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBản chất NN (tiếp) 2. ...Đã hoàn thành
507h00 06/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Tính hệ thống ...Trần Thị Đức Hạnh (2t)
Nguyễn Đức Khoa (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Đã hoàn thành
608h55 06/04/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhPhần I (tiếp) Phần II ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Vương Thị Thanh Trang (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
707h00 10/04/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. T ...Nguyễn Quang Huy (3t)
Vũ Đình Phong (3t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t)
Đã hoàn thành
809h50 10/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. Phân loại các ...Nguyễn Thế Dương (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Đã hoàn thành
907h00 13/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Nguyên ...Đỗ Thành Đạt (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Đã hoàn thành
1008h55 13/04/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhThần thoại (tiếp) III ...Nguyễn Việt Anh (3t)
Nguyễn Quang Huy (3t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
Nghiêm Thanh Mai (3t)
Nguyễn Thị Nhung (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Đã hoàn thành
1107h00 17/04/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2 (tiếp) Bài 3. K ...Nguyễn Thế Dương (2t)
Đã hoàn thành
1209h50 17/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhNguyên âm (tiếp) Phụ ...Nguyễn Như Quỳnh (3t)
Đỗ Thị Yến (3t)
Đã hoàn thành
1307h00 20/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Phụ âm C ...Trần Thị Đức Hạnh (2t)
Nguyễn Thị Hoa (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Ngô Đức Thuận (2t)
Đã hoàn thành
1408h55 20/04/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhII. Nội dung cơ bản I ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Vương Thị Thanh Trang (3t)
Đã hoàn thành
1507h00 24/04/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3 (tiếp) Bài 4. Q ...Cao Văn Thăng (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Phạm Thị Mai Anh (3t)
Trần Minh Hiếu (3t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t)
Trần Khánh Ly (3t)
Nguyễn Thị Thu Thanh (3t)
Đã hoàn thành
1609h50 24/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. C ...Nguyễn Ngọc Diệu (2t)
Đỗ Thành Đạt (2t)
Trần Thị Thu Phương (2t)
Đã hoàn thành
1707h00 27/04/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhChữ viết (tiếp) Chươn ...Đã hoàn thành
1808h55 27/04/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhThảo luận về TT Chươn ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
1907h00 01/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...Được chấp nhận
2009h50 01/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...Được chấp nhận
2107h00 04/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1. (tiếp) ...Nguyễn Thế Dương (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Đã hoàn thành
2208h55 04/05/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhTruyện cổ tích (tiếp) ...Đã hoàn thành
2307h00 08/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5. Cách thức soạn ...Nguyễn Trung Hiếu (3t)
Trần Minh Hiếu (3t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t)
Vũ Hữu Lâm (3t)
Nghiêm Thanh Mai (2t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Vũ Hoàng Phát (3t)
Đã hoàn thành
2409h50 08/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 1 ...Nguyễn Thế Dương (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Đã hoàn thành
2507h00 11/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. Ý nghĩa của từ ...Nguyễn Thế Dương (2t)
Lê Minh Tiến (2t)
Đã hoàn thành
2608h55 11/05/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhTruyện cười (tiếp) Ch ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Đã hoàn thành
2707h00 15/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST công văn (tiếp) 3. ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Đã hoàn thành
2809h50 15/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh3. Kết cấu YN 4. HT đ ...Đỗ Thành Đạt (2t)
Nguyễn Ngọc Diệu (2t)
Đã hoàn thành
2907h00 18/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh5. HT đồng nghĩa 6. H ...Trần Thị Đức Hạnh (2t)
Nguyễn Thị Hoa (2t)
Ngô Đức Thuận (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Nguyễn Thế Dương (2t)
Nguyễn Ngọc Diệu (2t)
Phan Thị Hồng Minh (2t)
Vũ Thị Nhàn (2t)
Nguyễn Thị Hải Yến (2t)
Đã hoàn thành
3008h55 18/05/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 1 Phầ ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
3107h00 22/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST báo cáo ST biên bả ...Vũ Hữu Lâm (2t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Đã hoàn thành
3209h50 22/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh7. Trường nghĩa Chươn ...Đỗ Thành Đạt (2t)
Nguyễn Thế Dương (2t)
Vũ Nguyễn Minh Nghĩa (2t)
Đã hoàn thành
3307h00 25/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 1 (tiếp) Bài 2. P ...Nguyễn Thế Dương (2t)
Trương Tuấn Long (2t)
Nguyễn Thị Thảo Nguyên (2t)
Ngô Đức Thuận (2t)
Đã hoàn thành
3408h55 25/05/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhTục ngữ (tiếp) Chương ...Phạm Văn Hoàng (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
3507h00 29/05/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST biên bản ST tờ trì ...Nguyễn Trung Hiếu (2t)
Nguyễn Quang Huy (2t)
Nguyễn Thiên Long Khánh (2t)
Nguyễn Văn Thăng (2t)
Đã hoàn thành
3609h50 29/05/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 2 ...Nguyễn Thế Dương (2t)
Lê Minh Tiến (2t)
Đã hoàn thành
3707h00 01/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 2. (Tiếp) Bài 3. ...Đã hoàn thành
3808h55 01/06/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhChương III. Vè Chương ...Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Đã hoàn thành
3907h00 05/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhST hợp đồng ST một số ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Đã hoàn thành
4009h50 05/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 3. (Tiếp) Bài 4. ...Đã hoàn thành
4107h00 08/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 4 (Tiếp) Bài 5. Q ...Đã hoàn thành
4208h55 08/06/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhCa dao, dân ca (Tiếp) ...Nguyễn Khánh Linh (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Nguyễn Trung Nam (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Trần Phương Tiểu My (3t)
Đã hoàn thành
4307h00 12/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá 1 ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Đã hoàn thành
4409h50 12/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà AnhBài 5 (Tiếp) Ôn tập ...Nguyễn Thế Dương (2t)
Đỗ Đức Trọng (2t)
Đã hoàn thành
4507h00 15/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...Được chấp nhận
4608h55 15/06/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhCa dao, dân ca (Tiếp) ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Đã hoàn thành
4707h00 19/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhChương 2. Quản lí VB ...Nguyễn Thiên Long Khánh (3t)
Nguyễn Văn Thăng (3t)
Đã hoàn thành
4809h50 19/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...Được chấp nhận
4907h00 22/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...Được chấp nhận
5008h55 22/06/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhCa dao, dân ca (tiếp) ...Nguyễn Trung Nam (3t)
Phạm Tuấn Minh (3t)
Lê Trọng Nghĩa (2t)
Đã hoàn thành
5114h55 24/06/2020C1044QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh2. Quản lí VB đến 3. ...Đã hoàn thành
5207h00 26/06/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhBài đánh giá số 2 ...Đã hoàn thành
5309h50 26/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...Được chấp nhận
5407h00 29/06/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...Được chấp nhận
5508h55 29/06/2020B1022VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà Anh ...Được chấp nhận
5610h45 29/06/2020B1022VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà AnhChương VI. Tìm hiểu V ...Nguyễn Khánh Linh (2t)
Phạm Tuấn Minh (2t)
Nguyễn Trung Nam (2t)
Lê Trọng Nghĩa (2t)
Đã hoàn thành
5715h50 29/06/2020C1041QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà AnhÔn tập bài đánh giá ...Đã hoàn thành
5807h00 03/07/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...Được chấp nhận
5909h50 03/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...Được chấp nhận
6007h00 06/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...Được chấp nhận
6108h55 06/07/2020B1023VH21-VH22
Văn Học Dân Gian
Nguyễn Thị Hà Anh ...Được chấp nhận
6207h00 10/07/2020B2053QT21N-QT22M-N
Văn Bản Học
Nguyễn Thị Hà Anh ...Được chấp nhận
6309h50 10/07/2020C2022NA22
Dẫn Luận Ngôn Ngữ
Nguyễn Thị Hà Anh ...Được chấp nhận