Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Nguyễn Thị Nhung02050015Giáo dục thể chất

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1QT22N-MCầu Lông27030

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h55 06/03/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
213h55 10/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
313h55 17/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
413h55 24/04/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị NhungĐược chấp nhận
513h55 01/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...Được chấp nhận
613h55 08/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...Được chấp nhận
713h55 15/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...Được chấp nhận
813h55 22/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...Được chấp nhận
913h55 29/05/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...Được chấp nhận
1013h55 05/06/20203QT22N-M
Cầu Lông
Nguyễn Thị Nhung ...Được chấp nhận