Thông tin giảng viên

Họ và tênMã giảng viên Tên khoa
Ngô Quốc Hưng03020006Giáo dục thể chất

Danh sách lớp môn

SttMã lớpMôn Sĩ số Khối lượng thực hiệnKhối lượng dự kiến
1CT-MT-QTM-VH22-CT23Bóng Đá452727

Các buổi giảng dạy

SttThời gianPhòngSố tiếtThông tin lớpGiảng viênNội dungSinh viên vắngTrạng thái
113h55 27/01/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBùi Công Duy (3t)
Vũ Quốc Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Lê Trọng Nghĩa (3t)
Trần Văn Vang (3t)
Đã hoàn thành
213h55 03/02/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBị hủy
313h55 03/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBị hủy
413h55 10/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t)
Phạm Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
Đã hoàn thành
513h55 17/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t)
Phạm Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
Đã hoàn thành
613h55 24/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t)
Lê Minh Hiếu (3t)
Phạm Thị Mai Anh (3t)
Nguyễn Hải Hoàng (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Phùng Minh Hóa (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Trần Huy Long (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
Nguyễn Tiến Đạt (3t)
Lê Duy Quang (3t)
Đã hoàn thành
713h55 31/03/2021SANBONG3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t)
Phạm Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Hoàng Thị Kim Dung (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
Nguyễn Hải Hoàng (3t)
Đã hoàn thành
813h55 07/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t)
Phạm Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
Nguyễn Hải Hoàng (3t)
Đã hoàn thành
913h55 14/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t)
Phạm Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
Đã hoàn thành
1013h55 22/04/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngBùi Đức Duy (3t)
Vũ Quốc Anh (3t)
Phạm Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
Nguyễn Hải Hoàng (3t)
Đã hoàn thành
1113h55 06/05/2021sân vận động3CT-MT-QTM-VH22-CT23
Bóng Đá
Ngô Quốc HưngVũ Quốc Anh (3t)
Bùi Đức Duy (3t)
Phạm Thị Mai Anh (3t)
Phạm Thị Ngọc Anh (3t)
Lã Thái Trung (3t)
Phạm Đình Đại (3t)
Đã hoàn thành