Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT23Đồ Án Môn Học Phần Mềm02624vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Vũ Anh HùngPMGVLý thuyết288Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Phạm Thị Ngọc Anh1912111012CT2301M
38.46%
61.54%
2Không phépabsent
2Nguyễn Mạnh Chính1912111006CT2301M
7.69%
92.31%
2Không phépabsent
3Bùi Công Duy1912101002CT2301C
7.69%
92.31%
2Không phépabsent
4Trần Văn Kiên1912111004CT2301M
69.23%
30.769999999999996%
2Không phépabsent
5Nguyễn Văn Lương1912111002CT2301M
23.08%
76.92%
2Không phépabsent
6Hoàng Công Minh1912111005CT2301M
76.92%
23.08%
2Không phépabsent
7Lê Duy Quang1912111001CT2301M
15.38%
84.62%
2Không phépabsent
8Lương Thị Thủy1912111011CT2301M
46.15%
53.85%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

Hướng dẫn sinh viên Cài đặt chương trình:
+ Tạo được CSDL đã thiết kế được trên máy tính (sử dụng công cụ hệ quản trị CSDL)
+ Lập trình để xây dựng chương trình trên nền Web hoặc dạng WinForm.

Lịch trình kế hoạch