Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT23Đồ Án Môn Học Phần Mềm02624vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Vũ Anh HùngPMGVLý thuyết2124Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Phạm Thị Ngọc Anh1912111012CT2301M
38.46%
61.54%
2Không phépabsent
2Trần Văn Kiên1912111004CT2301M
69.23%
30.769999999999996%
2Không phépabsent
3Hoàng Công Minh1912111005CT2301M
76.92%
23.08%
2Không phépabsent
4Lương Thị Thủy1912111011CT2301M
46.15%
53.85%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

Hướng dẫn sinh viên Cài đặt chương trình:
+ Tạo được CSDL đã thiết kế được trên máy tính (sử dụng công cụ hệ quản trị CSDL)
+ Lập trình để xây dựng chương trình trên nền Web hoặc dạng WinForm.

Lịch trình kế hoạch