Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25Pháp Luât Đại Cương0300vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Vũ Thị Thanh LanD201Lý thuyết24019Bình thườngĐược chấp nhận

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Hoàng An2112407005QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
2Phạm Hồng Chương2112407004QT2501M
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
3Nguyễn Tấn Dũng2112407007QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
4Nguyễn Vũ Hà2112401022QT2501K
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
5Nguyễn Đức Hiếu2112407003QT2501M
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
6Trần Văn Khải2112402015QT2501N
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
7Vũ Thị Phương Linh2112755013QT2501N
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
8Lưu Thị Thanh Mai2112407016QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
9Đỗ Lê Minh Nhật2112407001QT2501M
20.0%
80.0%
2Không phépabsent
10Nguyễn Thị Ninh2112402006QT2501N
20.0%
80.0%
2Không phépabsent
11Dương Thu Phương2112407017QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
12Nguyễn Minh Quân2112402008QT2501N
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
13Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
14Lê Thị Thảo2112401021QT2501K
6.67%
93.33%
2Không phépabsent
15Nguyễn Hoàng Anh Thư2112402014QT2501N
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
16Nguyễn Hoàng Việt2112407027QT2501M
33.33%
66.67%
2Không phépabsent
17Trần Hải Anh2112401012QT2501K
20.0%
80.0%
2Không phépabsent
18Bùi Khánh Dương2112402004QT2501N
40.0%
60.0%
2Không phépabsent
19Đinh Thị Quỳnh Trang2112407009QT2501M
40.0%
60.0%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

Lịch trình kế hoạch