Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT2301KAnh Văn Chuyên Ngành455133

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Đặng Thị VânB302Lý thuyết3151Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Trần Hoàng Việt1912401015QT2301K
27.45%
72.55%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

Unit 8
Planning

Lịch trình kế hoạch

ISO 9001:2008

             BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                               ---˜{™---

Số tuần lễ                                        : 15

Số tiết lý thuyết                               :

Số tiết BT,TN,TH,TKMH              :

Tổng số tiết                                     : 45

LỊCH GIẢNG DẠY

Môn học:  Tiếng Anh Chuyên Ngành                                                                  

CBGD phụ trách:   Đặng Thị Vân

Lớp: QT 2301K         Ngành: Quản Trị            Khóa: 23

Học kỳ: II                           Năm học: 2020 – 2021

 

Tuần, Thứ, Ngày

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Thứ ngày thực hiện

Nội dung lý thuyết, BT, TN, TH, TKMH

(Tên chương mục cụ thể)

Số tiết

Tuần I

Từ 25/01/2021

đến 30/01/2021

Unit 1

3

 

Careers

 

Tuần II

Từ 8/03/2021

đến 13/03/2021

Unit 2

3

 

Selling Online

 

Tuần III

Từ 15/03/2021

đến 20/03/2021

Unit 3

3

 

Companies

 

Tuần IV

Từ 22/03/2021

đến 27/03/2021

Unit 4

3

 

Great Ideas

 

Tuần V

Từ 29/03/2021

đến 3/04/2021

Unit 5

3

 

Stress

 

Tuần VI

Từ 5/04/2021

đến 10/04/2021

Unit 6

3

 

Entertaining

 

Tuần VII

Từ 12/04/2021

đến 17/04/2021

Unit 7

3

 

Marketing

 

Tuần VIII

Từ 19/04/2021

đến 24/04/2021

Nghỉ giỗ tổ HV

 

 

 

 

 


 

 

Tuần IX

Từ 26/04/2021

đến 1/05/2021

Progress Test

3

 

 

 

Tuần X

Từ 3/05/2021

đến 8/05/2021

Unit 8

3

 

Planning

 

Tuần XI

Từ 10/05/2021

đến 15/05/2021

Unit 9

3

 

Managing People

 

Tuần XII

Từ 17/05/2021

đến 22/05/2021

Unit 10

3

 

Conflict

 

Tuần XIII

Từ 24/05/2021

đến 29/05/2021

Unit 11

3

 

New business

 

Tuần XIV

Từ 31/05/2021

đến 5/06/2021

Unit 12

3

 

Products

 

Tuần XIV

Từ 7/06/2021

đến 12/06/2021

Revision

3

 

Tuần XV

Từ 14/06/2021

đến 19/06/2021

Revision

3

 

 

Ghi chú: Lập thành 02 bản – Bộ môn và CBGD thực hiện – Kết thúc học kỳ nộp lại cho Phòng Đào tạo.

                                          Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2021

                   CHỦ NHIỆM BỘ MÔN                                  GIẢNG VIÊN

              DUYỆT KẾ HOẠCH     

 

 

              KÝ XÁC NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH                                             ThS. Đặng Thị Vân