Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT25N-MTin Học Đại Cương 203028vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Đặng Quang HuyPMGVLý thuyết22217Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Xuân Hải2112407029QT2501M
33.33%
66.67%
2Không phépabsent
2Nguyễn Quang Khải2112402011QT2501N
13.33%
86.67%
2Không phépabsent
3Lưu Thị Thanh Mai2112407016QT2501M
46.67%
53.33%
2Không phépabsent
4Đỗ Lê Minh Nhật2112407001QT2501M
53.33%
46.67%
2Không phépabsent
5Bùi Khánh Dương2112402004QT2501N
46.67%
53.33%
2Không phépabsent
6Phạm Hồng Chương2112407004QT2501M
13.33%
86.67%
2Có phépabsent
7Trần Thị Minh Tú2112407012QT2501M
6.67%
93.33%
2Có phépabsent
8Nguyễn Đức Hiếu2112407003QT2501M
26.67%
73.33%
2Có phépabsent
9Phạm Tiến Đạt2112402003QT2501N
6.67%
93.33%
2Có phépabsent
10Nguyễn Hoàng An2112407005QT2501M
80.0%
20.0%
2Không phépabsent
11Nguyễn Tấn Dũng2112407007QT2501M
80.0%
20.0%
2Không phépabsent
12Trần Văn Khải2112402015QT2501N
86.67%
13.329999999999998%
2Không phépabsent
13Nguyễn Thị Ninh2112402006QT2501N
86.67%
13.329999999999998%
2Không phépabsent
14Dương Thu Phương2112407017QT2501M
80.0%
20.0%
2Không phépabsent
15Nguyễn Minh Quân2112402008QT2501N
73.33%
26.67%
2Không phépabsent
16Nguyễn Thái Sơn2112407032QT2501M
86.67%
13.329999999999998%
2Không phépabsent
17Nguyễn Hoàng Việt2112407027QT2501M
80.0%
20.0%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

(Tiếp ...)
7-Thống kê dữ liệu bằng Subtotal và PivotTable
Bài tập

Lịch trình kế hoạch