Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
MT-XD22-MT-QT23KAnh Văn Cơ Sở 2757575

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Thu HươngB201Lý thuyết3263Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Thị Tuyết Nhi1912401011QT2301K
98.67%
1.3299999999999983%
3Không phépabsent
2Phạm Thị Thanh Phương1912301002MT2301
101.33%
-1.3299999999999983%
3Không phépabsent
3Tô Thị Quỳnh1612401067QT2001K
44.0%
56.0%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

Unit 9: Journeys (cont.)

Lịch trình kế hoạch

ISO9001:2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG ĐH DÂN LẬP HẢI PHÒNG

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số tuần: 15…………………………......

Số tiết LT: …………………………..

Số tiết TL, BT: ……………………...

Số tiết TN,TH,TT,TKMH: ………….

Tổng số tiết: 75 tiết………………...

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY

Môn học: Anh văn cơ sở 2

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Lớp: ENG31052 ( MT - XD22 - MT - QT23K)

Học kỳ: II                                    Năm học: 2019 – 2020

 

Tuần

Thứ, ngày

kế hoạch

NỘI DUNG

Thời gian thực hiện

(Sáng/Chiều/ Thứ)

Ghi chương, mục cụ thể và hình thức giảng dạy
(LT, TL, BT, TN, TH, TT. TKMH …)

Số tiết

Tuần I

Từ 03/02/20

đến 07/02/ 20

Unit 6: Out and about

2

 

Unit 6: Out and about (cont.)

3

 

Tuần II

Từ 10/02/20

đến 14/02/20

Unit 6: Out and about (cont.)

2

 

Unit 6: Out and about (cont.)

Self-check 6 + Language Review Skills Round up

3

 

Tuần III

Từ 17/02/20

đến 21/02/20

Self-check 6  + Language Review Skills Round up (cont.)

2

 

Self -check 6 + Language Review Skills Round up  (cont.)

Unit 7: World famous

3

 

Tuần IV

Từ 24/02/20

đến 28/02/20

Unit 7: World famous (cont.)

2

 

Unit 7: World famous (cont.)

3

 

Tuần V

Từ 02/03/20

đến 06/03/20

Unit 7: World famous (cont.)

2

 

Self-check 7 + Get ready for Your Exam

3

 

Tuần VI

Từ 09/03/20

đến 13/03/20

Self-check 7 + Get ready for Your Exam

2

 

Self-check 7 + Get ready for Your Exam

Progress Test 1

3

 

Tuần VII

Từ 16/03/20

đến 20/03/20

Unit 8: On the menu

2

 

Unit 8: On the menu (cont)

3

 

Tuần VIII

Từ 23/03/20

đến 27/03/20

Unit 8: On the menu (cont.)

2

 

Self-check 8  + Language Review Skills round up

3

 

Tuần IX

Từ 30/03/20

đến 03/04/20

Self-check 8  + Language Review Skills round up (cont.)

2

 

Self-check 8  + Language Review Skills round up  (cont.)

Unit 9: Journeys

3

 

Tuần X

Từ 06/04/20

đến 10/04/20

Unit 9: Journeys (cont.)

2

 

Unit 9: Journeys (cont.)

3

 

Tuần XI

Từ 13/04/20

đến 17/04/20

Unit 9: Journeys (cont.)

Self-check 9 + Get ready for Your Exam  

2

 

Self-check 9 + Get ready for Your Exam  (cont.)

3

 

Tuần XII

Từ 20/04/20

đến 24/04/20

Self-check 9 + Get ready for Your Exam  (cont.)

2

 

Progress Test 2

Unit 10: Just the Job

3

 

Tuần XIII

Từ 27/04/20

đến 01/05/20

Unit 10: Just the Job (cont.)

2

 

Unit 10: Just the Job (cont.)

3

 

Tuần XV

Từ 04/05/20

đến 08/05/20

Unit 10: Just the Job (cont.)

2

 

Self-check 10 + Get ready for Your exam

3

 

Tuần XV

Từ 11/05/20

đến 15/05/20

 Self-check 10 + Get ready for Your exam (cont.)

2

 

Revision

3

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết, TL: Thảo luận, BT: Bài tập, TN: Thí nghiệm, TH: Thực hành,
TT: Thực tế, thực tập, TKMH: Thiết kế môn học.

Lưu: Giảng viên, Khoa/Bộ môn, Ban Thanh tra, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

                                               Hải Phòng, ngày 03 tháng 02 năm 2020

                   TM. KHOA/BỘ MÔN                                            GIẢNG VIÊN                                            

 

 

 

 

                     TS. Trần Thị Ngọc Liên                            Nguyễn Thị Thu Hương

                                            

                       Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

                   Xác nhận đã hoàn thành LTGD

 

 

     ……………………………………………………