Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
NA23Nghe 2454545

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Thu HươngC201Lý thuyết3300Nghỉ dạyĐược chấp nhận

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú

Nội dung buổi học

Lịch trình kế hoạch

ISO9001:2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG ĐH DÂN LẬP HẢI PHÒNG

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số tuần: 15…………………………......

Số tiết LT: …………………………..

Số tiết TL, BT: ……………………...

Số tiết TN,TH,TT,TKMH: ………….

Tổng số tiết: 45 tiết………………...

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY

Môn học: Nghe 2

Giảng viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Lớp: NA23-A-N-T 

Học kỳ: II                                    Năm học: 2019 – 2020

 

Tuần

Thứ, ngày

kế hoạch

NỘI DUNG

Thời gian thực hiện

(Sáng/Chiều/ Thứ)

Ghi chương, mục cụ thể và hình thức giảng dạy
(LT, TL, BT, TN, TH, TT. TKMH …)

Số tiết

Tuần I

Từ 03/02/20

đến 07/02/ 20

Unit 1: Listening skills

At the airport

3

 

Tuần II

Từ 10/02/20

đến 14/02/20

Unit 2: Dating

3

 

Tuần III

Từ 17/02/20

đến 21/02/20

Unit 3: Family events

3

 

Tuần IV

Từ 24/02/20

đến 28/02/20

Unit 4: School subjects

3

 

Tuần V

Từ 02/03/20

đến 06/03/20

Unit 5: Geography

Revision + Test 1

3

 

Tuần VI

Từ 09/03/20

đến 13/03/20

Unit 6: Housing

3

 

Tuần VII

Từ 16/03/20

đến 20/03/20

Unit 7:Buying and selling

3

 

Tuần VIII

Từ 23/03/20

đến 27/03/20

Unit 8: Job preferences

3

 

Tuần IX

Từ 30/03/20

đến 03/04/20

Unit 9: Office work

3

 

Tuần X

Từ 06/04/20

đến 10/04/20

Unit 10: Tour

Review + test 2

3

 

Tuần XI

Từ 13/04/20

đến 17/04/20

Unit 11: Ordering food

3

 

Tuần XII

Từ 20/04/20

đến 24/04/20

Unit 12:Stress and relaxion

3

 

Tuần XIII

Từ 27/04/20

đến 01/05/20

Unit 13:News

3

 

Tuần XV

Từ 04/05/20

đến 08/05/20

Unit 14: Famous personalities

3

 

Tuần XV

Từ 11/05/20

đến 15/05/20

Unit 15: Health

Revision + Test 3

3

 

Ghi chú: LT: Lý thuyết, TL: Thảo luận, BT: Bài tập, TN: Thí nghiệm, TH: Thực hành,
TT: Thực tế, thực tập, TKMH: Thiết kế môn học.

Lưu: Giảng viên, Khoa/Bộ môn, Ban Thanh tra, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH.

                                               Hải Phòng, ngày 03 tháng 02 năm 2020

                   TM. KHOA/BỘ MÔN                                            GIẢNG VIÊN                                            

 

 

 

 

                     TS. Trần Thị Ngọc Liên                            Nguyễn Thị Thu Hương

                                            

                       Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

                   Xác nhận đã hoàn thành LTGD

 

 

     ……………………………………………………