Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT22Phương Pháp Lập Trình04521vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Xuân HươngC204Lý thuyết3131Bình thườngĐược chấp nhận

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Đặng Thế Quang1812112003CT2201C
6.67%
93.33%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

1.4. Phương pháp chung để đánh giá giải thuật
Các cấu trúc lệnh trong ngôn ngữ lập trình
1.5.1.Cấu trúc tuần tự
1.5.2. Cấu trúc rẽ nhánh
1.5.3. Cấu trúc lặp
Bài tập
Đánh giá 1

Lịch trình kế hoạch