Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT22Phương Pháp Lập Trình04521vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Xuân HươngC204Lý thuyết3140Bình thườngĐược chấp nhận

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú

Nội dung buổi học

Chương2. Sự trừu tượng hóa dữ liệu
2.1 Định nghĩa kiểu dữ liệu
2.2 Các kiểu dữ liệu cơ bản
2.3 Các kiểu dữ liệu có cấu trúc
2.4 Một số kiểu dữ liệu có cấu trúc cơ bản
2.4.1. Dữ liệu kiểu mảng
2.4.2. Dữ liệu kiểu xâu ký tự
2.4.3. Dữ liệu kiểu cấu trúc.
2.5 Kiểu dữ liệu trừu tượng
2.5.1 Biến tĩnh
2.5.2. Biến động
2.5.3. Kiểu con trỏ
Chương 3. Nhập - xuất dữ liệu và các kỹ thuật sinh dữ liệu
3.1 Nhập - xuất dữ liệu
3.1.1 Dòng nhập –xuất chuẩn
Đánh giá 1

Lịch trình kế hoạch