Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT22Phương Pháp Lập Trình04521vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Xuân HươngC204Lý thuyết395Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Tiến Thành1812111015CT2201M
0.0%
100.0%
3Có phépabsent
2Nguyễn Quốc Anh1812101003CT2201C
13.33%
86.67%
3Không phépabsent
3Trần Huy Hoàng1812101002CT2201C
0.0%
100.0%
3Có phépabsent
4Phạm Gia Lộc1612101011CT2001C
6.67%
93.33%
3Không phépabsent
5Nguyễn Hữu Mạnh1812111011CT2201M
6.67%
93.33%
3Có phépabsent

Nội dung buổi học

Chương 4. Hàm và chương trình con
4.1 Lập trình cấu trúc
4.2. Hàm
4.2.1 Định nghĩa hàm
4.2.2 Kiểu dữ liệu của hàm
4.2.3. Tham số của hàm
4.2.4 Phạm vi biến
4.2.5 Con trỏ hàm
4.2.6 Các nguyên tắc xây dựng hàm
Bài tập
Đánh giá 01

Lịch trình kế hoạch