Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
VH21-VH22Thanh Toán Quốc Tế Trong Du Lịch04141vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Phạm Thị NgaB102Lý thuyết372Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Trần Phương Tiểu My1812601002VH2201
14.63%
85.37%
3Có phépabsent
2Nguyễn Trung Nam1712601002VH2101
92.68%
7.319999999999993%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

Chương 4. Các phương thức thanh toán quốc tế và sự vận dụng trong kinh doanh du lịch.
I. Đặc điểm của du lịch ảnh hưởng đến họat động TTQT
II. Các phương thức TTQT và sự vận dụng trong KDDL

Lịch trình kế hoạch