Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
CT21Lập Trình Vbnet03628vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Vũ Anh HùngA103Lý thuyết4101Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Hoàng Phan Thành Nam1712101007CT2101M
0.0%
100.0%
4Có phépabsent

Nội dung buổi học

CHƯƠNG 1: ĐIỀU KHIỂN CƠ BẢN
1.1. Tạo ứng dụng Windows Form đầu tiên
1.2. Bước đầu làm quen với các điều khiển cơ bản: Label, TextBox, RichTextBox, Button, Radio Button, MessageBox, ErrorProvider
1.3. Viết code xử lý sự kiện

Lịch trình kế hoạch