Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
DL2701Tổng Quan Du Lịch04545vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
(vh) Nguyễn Thị Phương ThảoC303Lý thuyết2113Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Nguyễn Tiến Dũng2312601008DL2701
73.33%
26.67%
2Không phépabsent
2Mẫn Đức Hoàng2312601006DL2701
71.11%
28.89%
2Không phépabsent
3Đỗ Phạm Mai Phương2312601011DL2701
75.56%
24.439999999999998%
2Không phépabsent

Nội dung buổi học

Bài đánh giá 1
Chương 3: Động cơ và các loại hình DL
3.1 Động cơ DL

Lịch trình kế hoạch