Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT26M-LKinh Tế Vĩ Mô04215vietnamese

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị Hoàng ĐanC102Lý thuyết32612Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Đào Quỳnh Anh2212408025QT2601L
16.67%
83.33%
3Không phépabsent
2Trần Thị Kiều Anh2212407022QT2601M
16.67%
83.33%
3Không phépabsent
3Nguyễn Khánh Duy2212408015QT2601L
7.14%
92.86%
3Không phépabsent
4Nguyễn Minh Hà2212407006QT2601M
7.14%
92.86%
3Không phépabsent
5Vũ Như Huệ2212407024QT2601M
35.71%
64.28999999999999%
3Không phépabsent
6Lê Thị Khánh Linh2212407003QT2601M
14.29%
85.71000000000001%
3Không phépabsent
7Hồ Thu Loan2112111048QT2601L
7.14%
92.86%
3Không phépabsent
8Vũ Xuân Minh2212407013QT2601M
19.05%
80.95%
3Không phépabsent
9Nguyễn Thị Thanh Thảo2212407020QT2601M
14.29%
85.71000000000001%
3Không phépabsent
10Trần Minh Thiện2212408023QT2601L
28.57%
71.43%
3Không phépabsent
11Hoàng Thu Trang2212408006QT2601L
14.29%
85.71000000000001%
3Không phépabsent
12Hồ Thăng Trọng2212408010QT2601L
16.67%
83.33%
3Không phépabsent

Nội dung buổi học

1.4. Phân tích cung cầu
CHƯƠNG 2. KHÁI QUÁT VỀ KTẾ HỌC VĨ MÔ
2.1. Đối tượng và PP nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô
2.2. Hệ thống kinh tế vĩ mô

Lịch trình kế hoạch