Thông tin lớp học

Mã lớpMônTổng số tiếtKhối lượng dự kiếnKhối lượng thực hiệnNgôn ngữ
QT23N-MNguyên Lý Thống Kê455236

Thông tin giờ học

Giảng viênPhòngLoạiSố tiếtSố sinh viên có mặtSố sinh viên vắngGiờ họcTrạng thái
Nguyễn Thị TìnhB301Lý thuyết4237Bình thườngĐã hoàn thành

Sinh viên vắng mặt

SttHọ và tênMã sinh viênLớp hành chínhTình hình đi họcSố tiết vắngPhépTrạng tháiGhi chú
1Trần Hữu Hiếu1712402010QT2101N
15.38%
84.62%
4Không phépabsent
2Trần Minh Hiếu1712402017QT2101N
15.38%
84.62%
4Không phépabsent
3Trần Quang Huy1912402003QT2301N
15.38%
84.62%
4Không phépabsent
4Trần Đức Mạnh1712402007QT2101N
15.38%
84.62%
4Không phépabsent
5Vũ Đức Mạnh1912402001QT2301N
15.38%
84.62%
4Không phépabsent
6Nguyễn Ngọc Thành1712402006QT2101N
15.38%
84.62%
4Không phépabsent
7Nguyễn Đức Lâm1912404002QT2301N
15.38%
84.62%
4Không phépabsent

Nội dung buổi học

Chương 9: Thống kê lao động của doanh nghiệp
9.4. Thống kê thu nhập của LĐ trong DN (LT, BT, TL)
Chương 10: Tkê GTSX và hiệu quả SXKD của DN
10.1. KN, YN của các loại chỉ tiêu giá thành và tác dụng của nó đối với công tác quản lý DN (LT, TL)
10.2. Nội dung kinh tế của chỉ tiêu giá thành (LT, TL)
10.3. Phương pháp phân tích tài liệu TKê giá thành (LT, BT)

Lịch trình kế hoạch